Pyynikin kallioluolan suuaukon seinämää korjataan teräsverkolla

Pyynikillä käynnistetään maanantaina 23.11.2020 Pyynikintien varrella olevan kallioluolan suuaukon korjaustyöt. Työ kestää kolmisen viikkoa ja valmistuu joulukuun loppuun mennessä.

Työ ei juurikaan aiheuta liikennehaittaa, koska työskentely tapahtuu luolan edessä olevalla aidatulla pysäköintialueella. Kallion poraaminen ja pultittaminen aiheuttavat meluhaittaa. Korjaustöitä tehdään arkisin kello 7 – 18 välisenä aikana.

Kallioluola sijaitsee Pyynikintie 34:n kohdalla. Korjattavan kallioseinämäalueen korkeus on enimmillään 13 metriä ja pituus noin 30 metriä.

Kallioseinämässä on ollut rakoilua ja rapautumista, ja korjaustyöllä estetään irtokivien ja lohkareiden irtoaminen ja vieriminen alemmas kallioseinämään, luolan suuaukolle ja alueen pysäköintialueelle. Kallioseinämää korjataan kiinnittämällä kallioon teräsverkko lujituspultteihin, jotka on juotettu porareikiin laastilla.

Kallioseinämä sijoittuu Pyynikin luonnonsuojelualueelle. Välttämättömien turvallisuutta lisäävien toimenpiteiden vuoksi kallion verkottaminen on todettu tarpeelliseksi. Luonnonsuojelualuetta valvova viranomainen eli ELY-keskus on hyväksynyt suunnitelman. Verkon asentamiseksi joudutaan poistamaan muutamia rinteessä kasvavia puita, mutta töistä ei aiheudu merkittävää haittaa luontoarvoille tai maisemalle.

Korjaustyön urakoitsijana on Maanrakennus Mikko Sallinen Oy. Päätoteuttajana ja urakan rakennuttajana toimii Tampereen Infra Oy ja tilaajana Tampereen kaupunki.

Lisätietoja

Tampereen Infra Oy
Työpäällikkö Teemu Kylmäkoski
puhelin 040 801 6376

Teksti Tarja Nikupaavo-Oksanen

Niemenrantaan rakennetaan uusi pienvenesatama

Niemenrantaan rakennetaan uusi pienvenesatama Halkoniemen sataman edustalle. Rakentaminen aloitetaan marraskuun puolivälissä suojaverhon asentamisella Näsijärveen Niemenrannan ja Halkoniemen sataman välille.

Suojaverhon asennus valmistuu marraskuun aikana, jolloin vesiliikenneyhteys Halkoniemen satamaan katkeaa kokonaan. Valmis suojaverho merkitään poijuilla ja varoitusmerkeillä. Suojaverhon asennuksen aikana on veneilijöiden noudatettava erityistä varovaisuutta työalueella liikkuessaan. Suojaverho poistetaan ennen veneilykauden alkua viimeistään 1.5.2021 mennessä. Suojaverhourakan pääurakoitsijana toimii Pimara Oy.

Suojaverhon asentamisen jälkeen aloitetaan rantatäytön ja aallonmurtajapenkereen rakentaminen sekä ruoppaustyöt. Rantatäytön ja aallonmurtajapenkereen louhe ajetaan Sulkavuoren keskuspuhdistamohankkeelta. Vesirakennustöitä tehdään arkisin klo 7-22 välisenä aikana. Vesirakentamisen osalta pääurakoitsijana toimii Tampereen Infra Oy.

Venesatamaan tulee noin 150 laituripaikkaa pienveneille ja telaranta soutuveneille. Laituripaikat ja telaranta rakennetaan arviolta vuosina 2023-2024.

Tiedote kaupungin sivuilla

Ratinan koirapuisto suljetaan pariksi viikoksi

Ratinan koirapuisto on suljettu remontin vuoksi ensi viikosta lähtien kaksi viikkoa eli viikot 43 ja 44. Puistoon tehdään omat tilat pienille ja isoille koirille ja porteille rakennetaan eteistilat. Puomitek Oy asentaa jakoaidat ja portit.

Koirapuiston pinta-ala on noin 1760 m2, josta pienten koirien käyttöön jää jaon jälkeen 600 – 700m2.

Talvikauden pysäköintirajoitukset alkavat

Ensimmäiset talvikauden pysäköintirajoitukset alkavat 15.10. Osalla kaduista rajoitteet astuvat voimaan 15.11. Talviaikaiset pysäköintirajoitukset ja siirtokehotusmerkit mahdollistavat sen, että kadut päästään hoitamaan eivätkä pysäköidyt autot estä puhtaanapitoa, talvihoitoa ja keväisin tehtävää sepelinpoistoa. Talvirajoitukset päättyvät 30.4., mutta myöhäisestä keväästä johtuen osaa rajoituksista voidaan joutua jatkamaan esimerkiksi sepelinpoiston vuoksi.

vuoropysäköintimerkki

Vuoropysäköinti:
Näillä kaduilla pysäköinti kielletään liikennemerkillä ja lisäkilvellä joko parillisina tai parittomina päivinä tiettyyn kellonaikaan vuorokaudesta. Vuoropysäköintimerkkejä on käytössä mm. Kissanmaalla, Hervannassa ja Hyhkyssä.
1. I -merkinnällä olevat merkit kieltävät pysäköinnin merkin vaikutusalueelle parittomina päivinä.
2. II -merkinnällä olevat merkit kieltävät pysäköinnin merkin vaikutusalueelle parillisina päivinä.
3. Mikäli merkissä on lisäkilven osoittama voimassaoloaika, niin merkki on voimassa vain tuona aikana.
4. Mikäli merkissä ei ole lisäkilven osoittamaa voimassaoloaikaa, niin merkin voimassaolo alkaa klo 8 kyseisen päivän aamuna.

talvirajoitusmerkki

Muut talvirajoitukset:
Muita talvirajoituksia käytetään myös ja ne ovat lähinnä pysäköintikieltomerkin alle merkattu lisäkilvellä esim. ”Tiistaisin 8-12”. Muita talvirajoituksia on käytössä ympäri kaupunkia mm. Viinikassa, Hallilassa ja Raholassa.

lähisiirtomerkki

Siirtokehotusmerkit:
Lisäksi on katuja ja pysäköintialueita, joille on merkitty pysäköintirajoituksia siirtokehotusmerkein. Käytössä on enimmäkseen kiinteitä merkkejä, jotka ovat maastossa ympäri vuoden, mutta tarvittaessa joudutaan käyttämään myös siirrettäviä merkkejä.

Asukas voi tilata kotikadun lähisiirroista muistuttavan tekstiviestin. Ohjeet löytyvät netistä www.puhdistussuunnitelmat.fi/tampere, josta näkee myös tulevat siirrot.

Suositeltavaa on kuitenkin ottaa tekstiviestipalvelu käyttöön, koska tekstiviestit sisältävät tarkempaa tietoa kuin sivulla oleva karttaikkuna.

Jos auto joudutaan siirtämään hinausautolla kunnossapitotöiden tieltä, autonomistajalta veloitetaan noin 100 euron siirtomaksu. Lähisiirtomerkkejä on käytössä mm. Vuoreksessa, keskustassa ja Kalevassa.

Lisätietoja
Palvelupiste Frenckell
sähköposti palvelupiste.frenckell@tampere.fi
puhelin 03 5656 4400
Frenckellinaukio 2 B

Hatanpään kartanopuisto ja Arboretum palkittiin kansainvälisellä Green Flag -tunnuksella

Tampereen Hatanpään kartanopuisto ja Arboretum palkittiin 7.10.2020 kansainvälisellä viheralueiden laadun Green Flag -tunnuksella. Puistolle myönnettiin tunnus jo kolmatta kertaa peräkkäisinä vuosina. Green Flag -lippu on liehunut puistossa vuodesta 2018.

Hatanpään kartanopuisto ja Arboretum saivat tuomareilta tunnustusta erityisesti viihtyisyydestä ja käytettävyydestä, kulttuuriperinnön vaalimisesta, Infran hoitaman kunnossapidon hyvästä tasosta ja käyttäjäpalautteen positiivisuudesta. Tuomaristo teki pistokokeen puistossa syyskuussa ja haastatteli viheralueista vastaavia, puiston kunnossapitäjiä sekä kävijöitä. Green Flag Award arvioi viheralueiden hoitoa, käyttäjien osallistumismahdollisuuksia, kestävän kehityksen mukaisia toimintatapoja sekä ilmastonmuutosta ennakoivia toimenpiteitä puistoalueella 27 kohtaa sisältävän kriteeristön avulla.

Tuomaristo kommentoi esimerkiksi yhdenvertaista kulkua puistoon:
– Puisto palvelee monipuolisesti erilaisia käyttäjäryhmiä: lapsia, nuoria, keski-ikäisiä, vanhuksia, vammaisia, ulkoilijoita, lenkkeilijöitä, puutarhanhoidosta ja kasveista kiinnostuneita sekä opiskelijaryhmiä. Muun muassa näiden ryhmien edustajia tuli arviointikäynnillä vastaan.

Kulttuuriperinnön vaalimisesta tuomaristo totesi, että alueen vanhat rakennukset ovat huolellisesti hoidetun näköisiä ja kartanopuistossa on vanhaa alkuperäistä puustoa, jota on vaalittu hyvin. Tuomariston mielestä uudemmat puiston alueet täydentävät maisemallisesti ja visuaalisesti kokonaisuutta.

Jätehuolto puistossa oli tuomariston mielestä hoidettu hyvin.
–Puistoalue oli pääsääntöisesti roskaton. Roskakorit ja niiden ympäristöt olivat siistit eivätkä roskakorit olleet täynnä. Roskakoreja oli sijoitettu eri puolille puistoa tasaisin välein, ja ne olivat hyvin saavutettavissa.

Puistoja palkitsee ja tunnuksen myöntää Green Flag Award -hanke, jonka tarkoituksena on vakiinnuttaa yleiset standardit laadukkaasti ylläpidetyille viheralueille. Tunnusta hallinnoi englantilainen Keep Britain Tidy -organisaatio. Suomessa Green Flag Award -tunnusta hallinnoi ja kehittää Viherympäristöliitto ry.

Vuonna 2020 tunnuksen voittaneita puistoja oli yhdeksän: Tampereen Hatanpään kartanonpuisto ja Arboretum, Lepaan kampuspuisto, Lahden Pikku-Vesijärven puisto, Turun Kupittaanpuisto sekä Kotkan Vesipuisto, Katariinan Meripuisto, Jokipuisto, Sibeliuksenpuisto ja Fuksinpuisto.

Lisätietoja

SuunnittelupäällikköTimo Koski puhelin 050 345 7568

TekstiTarja Nikupaavo-Oksanen

Anna palautetta katujen ja puistojen kesäkunnossapidosta

Miten viheralueiden, leikkipaikkojen, torien, väylien ja muiden yleisten alueiden hoito ja puhtaanapito sujui kesäkaudella 2020? Saatiinko esimerkiksi roska-astiat tyhjennettyä riittävän usein? Anna palautetta kaupungille siitä, missä onnistuttiin ja missä olisi parantamisen varaa. Kysely on avoinna perjantaihin 23.10.2020 saakka.

Palautetta voi antaa omalta asuinalueelta, keskustasta tai joltain muulta valitsemaltaan alueelta. Voit arvioida asteikolla 1–5 liikenneväylien ja puistojen yleistä hoitotasoa, päällysteiden ja valaistuksen kuntoa sekä roska-astioiden määrän ja tyhjennysvälin riittävyyttä. Palautetta pyydetään myös puistojen, torien, aukioiden ja kävelykatujen siisteydestä ja viihtyisyydestä sekä leikkivälineiden kunnosta ja turvallisuudesta. Kyselyssä voi antaa myös vapaamuotoista palautetta kunnossapidosta.

Osallistu kyselyyn tästä.

Tule tuotannonsuunnittelijaksi Infraan

Innostu infrasta ja tule tuotannonsuunnittelijaksi Tampereen Infran Kunnossapitoon.
Tule tekemään työtä, mikä näkyy jokaisen tamperelaisen sujuvassa arjessa. Tehtävä on monipuolinen kunnossapidon suunnittelun ja laskennan tehtävä. Olet hakemamme henkilö, jos innostut tarkkuutta vaativasta työstä ja pyrit aina sujuvaan ja suunnitelmalliseen lopputulokseen. Motivoidut laadukkaasti, taloudellisesti ja kannattavasti toteutetun työn jäljestä ja tyytyväisistä asiakkaista.

Lue lisää ja pukkaa hakemus sisään viimeistään 5.10.

Hae paikkatietokoordinaattoriksi

Infran paikkatietopalvelut etsii joukkoonsa henkilöä uusien paikkatietoon tukeutuvien digitaalisten järjestelmien hyödyntämiseen ja niiden mukaisten uusien tuotantoprosessien luomiseen, käyttöönottoon ja jalkauttamiseen.

Työhön kuuluu edesauttaa digitaalisten työkalujen ja toimintatapojen käyttöönottoa ja kehitystä Tampereen Infra Oy:n erilaisissa rakennettavan ja rakennetun infran elinkaarimallin (suunnittelun lähtötiedot, suunnittelu, rakentaminen ja kunnossapito) mukaisissa tehtävissä. Työ sisältää myös paikkatietotoimintaan liittyvien kokonaisuuksien hallinnan, lähtien kentältä tapahtuvasta digitaalisesta tiedonkeruusta aina digitaalisen aineiston käsittelyyn ja lopputuotteiksi esim. 3D- kaupunkimalli tyyppiseen jalostamiseen saakka.

Tärkeänä osana on myös olla mukana kehittämässä uusia koko kaupungin maankäytön digitaalisia prosesseja ja/tai osaprosesseja. Prosessien kehittäminen edellyttää eri asiakassuhteiden kautta myös niiden talousvastuullisena projektipäällikkönä toimimista.

Olet etsimämme henkilö, jos infra-alan digitalisaatio saa sinut innostumaan, järjestelmällinen työskentelytapa levolliseksi, vuorovaikutus ihmisten kanssa hyvälle tuulelle ja parempien toimintatapojen käyttöönotto ylpeäksi omasta työstä.

Lue lisää kelpoisuusvaatimuksista yms. Kuntarekryn sivuilta.

Lisätietoja tehtävästä antaa yksikön päällikkö Olavi Ujanen, puh. 050 351 6571, olavi.ujanen@tampere.fi.

Tehtävään haetaan Kuntarekryn kautta, jossa hakemusten pitäisi olla perillä 29.9.2020 klo 23:59 mennessä.

Vuohenojalla aloitetaan katutyöt

Vuohenojan alueella aloitetaan syyskuun alkupuolella katujen kunnostustyöt, jotka kestävät vuoden 2021 kesäkuulle. Kunnostettavana ovat Vuohenojankatu ja Vuohenhiekankatu sekä alueen jalankulku- ja pyöräväylät.

Töiden aikana kulku kiinteistöjen pihoihin hankaloituu tai estyy väliaikaisesti kokonaan. Tonteille pyritään järjestämään kulku työn etenemisen mukaan. Pysäköintiä kadun varteen pyydetään välttämään työn etenemisen jouduttamiseksi. Myös jalankulkijoille ja pyöräilijöille järjestetään tarvittaessa kiertoreittejä.

Katusaneerauksessa uusitaan katujen sekä kävely- ja pyöräteiden rakenteet, kuivatusjärjestelmät, päällysteet ja ulkovalaistus. Työn urakoitsija on Tampereen Infra Oy, ja tilaaja Tampereen kaupunki. Työhön kuuluu Tampereen Veden toimeksiantona myös kunnallistekniikan uusiminen.

Katusaneerauksen yhteydessä Tampereen Sähköverkko Oy ja johtoyhtiöt tekevät verkonrakennustöitä.