Kiertotalous

Tuemme Tampereen kasvua ympäristöä säästäen.

Maan vastaanotto

Tampereen kaupungin maanvastaanottopaikka toimii Länsi-Tampereella Kolmenkulman alueella, jossa vastaanotamme ylijäämämaata koko Pirkanmaan alueelta ympäri vuoden.

Vuonna 2022 vastaanotimme yli 200 000 m3 ylijäämämaata ja palvelimme kuukaudessa keskimäärin 46 toimijaa.

Lisätietoa alueiden käyttö- ja toimintaohjeista Tampereen Kaupungin sivuilla.

Lumen vastaanotto

Tampereen Infra hoitaa kaupungin lumenvastaanottoalueita. Toiminnan kuvaan kuuluu mm. lumen vastaanotto, alueiden kunnossapito ja valvonta. Alueilla on aktiivinen kulunvalvontajärjestelmä ja valvontakamerat, joiden avulla alueiden käyttäjiä seurataan.

Viimeisen 10 vuoden aikana vastaanottoalueille on vastaanotettu keskimäärin 16 000 kuormaa talvikauden aikana.

Lumet sulavat yleensä elokuun loppuun mennessä. Sulamisvedet ohjataan selkeytysaltaisiin, joiden vesiä tarkkaillaan jatkuvasti näytteitä ottamalla. Tavanomaisen talven aikana lumen seasta erotellaan n. 120 m3 jätettä, joka viedään käsiteltäväksi.

Lisätietoa alueiden käyttö- ja toimintaohjeista Tampereen Kaupungin sivuilla.

Kiertotalous

Kehitämme yhdessä Tampereen kaupungin kanssa katu- ja viherrakennustyömaiden leikkuumassojen uusiokäyttöä ja erillisten kiertotalousalueiden toimintaa.

Tampereen Infran työmaat suunnitellaan minimoiden neitseellisten luonnonvarojen käyttöä, massojen siirtoja ja varastointia. Maa-ainesten välivarastointialueilla pyritään vastaamaan rakentamistarpeisiin ja jätteeksi kuljetetaan vain kierrätykseen kelpaamaton maa-aines.

Kiertotalous on läsnä päivittäisessä toiminnassamme. Resurssiviisaalla rakentamisella saamme aikaan välittömiä päästövähennyksiä.

10 000-45 000 lumikuormaa
toimitetaan talvisin lumenvastaanottopaikoille
Kotikulmat kuntoon
rotvallin molemmin puolin.