Ajankohtaista

Käytetyn hiekoitussepelin tiivistymiskokeet vaikuttavat lupaavilta

Tampereen Infra asetti keväällä 2024 järjestetyn, KIERTOTRE:n ja Business Tampereen kanssa toteutetun haastekilpailun tavoitteeksi käytetyn hiekoitussepelin uusio- ja uudelleenkäytön edistämisen hakemalla uusia kiertotalousideoita ja -ratkaisuja kilpailuun osallistuneilta tahoilta. Kilpailuun saatiin lopulta kahdeksan mielenkiintoista ehdotusta, joista leijonanosan veivät käytetyn hiekoitussepelin seulontaan ja puhdistukseen tähtäävät ratkaisut. Voittajaksi valittiin kuitenkin kiinnostava koe, jonka tulosten avulla käytetty hiekoitussepeli voi osin löytää paikkaansa esimerkiksi rakentamisen kierrätysmateriaalina.

Voittajaksi valikoitui tärkeä tutkimustyö

Käytetyn hiekoitussepelin haastekilpailun voittajaehdokas löytyi Rambollilta, ja ehdotuksen kisaan lähetti projektipäällikkö Antti Kalliainen. Sepelin tiivistymismittauksia on tehty hajautetusti työmaakohteissa jonkin verran, mutta yleispätevää ja tarkempaa tutkimusta tai mittauksia ei ole ennen tätä kesää tehty. Kaivatulla tutkimustyöllä selvitetään hyödyntämiskohteita käytetylle hiekoitussepelille, joten onnistuessaan tiivistymiskokeet tuovat arvokasta tietoa kierrätetyn hiekoitussepelin erilaisista käyttömahdollisuuksista. Tutkimustuloksesta riippuen mittaukset antavat lisää tietoa siitä, missä kaikkialla käytettyä hiekoitussepeliä voidaan jatkossa hyödyntää, kuten esimerkiksi maarakentamisessa. Kierrätetyn hiekoitussepelin hyödyntäminen kiertotalousalueiden kautta olisi onnistuneiden kokeiden jälkeen jatkossa mahdollista ja kannattavaa toimintaa. Käytetyn hiekoitussepelin hyödyntäminen maarakentamisessa vähentäisi myös neitseellisen materiaalin louhintaa kun tarjolla olisi jo kertaalleen kierrätettyä materiaalia. Käytetylle hiekoitussepelille on haussa EEJ-status, eli ei enää jätettä -sertifiointi, jolloin laajempi mahdollistaminen jatkokäyttöön avaisi entistä enemmän uusia ovia kierrätetyn hiekoitussepelin hyödyntämiselle.

Seulonnalle on paikkansa

Käytetyn hiekoitussepelin parissa on tehty seulontakokeiluja aiemminkin, ja haastekilpailuun saapui myös runsas määrä ehdotuksia seulontamenetelmistä. Seulontamenetelmien testaus ja edelleen kehitys tuottavat toivottavasti jatkossa toimintatapoja, jotka hyödyttävät käytetyn hiekoitussepelin uudelleenkäyttöä. Tällä hetkellä neitseellisen materiaalin käyttö on valitettavasti edelleen edullisempi vaihtoehto kuin käsitellyn ja puhdistetun hiekoitussepelin. Käytetyn hiekoitusepelin puhdistusmenetelmät vaativat testausta ja kehitystyötä käytännössä sekä ympäristövaikutusten huomioimista prosessissa, kuten esimerkiksi vesipuhdistuksen ekologisuuden varmistamista. Toivottavasti koeponnistukset ja kehitystyö seulontamenetelmien parissa jatkuvat. Jätehierarkian mukaan käytetyn hiekoitussepelin käyttö alkuperäisessä käyttötarkoituksessaan olisi erittäin perusteltua, ja toivottavasti tähän suuntaan kehitystyössä tulevaisuudessa mennäänkin.

Tiivistymiskokeiden tulokset vaikuttavat positiivisilta

Rambollin tiimi suoritti onnistuneesti ehdotelmansa mukaiset tiivistymiskokeet Eskonperkiön kiertotalousalueella touko-kesäkuun vaihteessa. Mittausten tarkempi analysointi ja raportointityö on edessä kesän mittaan, joten lopulliset tulokset kuulemme aiheesta syksyllä. Tässä vaiheessa Tampereen Infra onnittelee voittajaa ja kiittää projektin aikaisesta hyvin sujuneesta yhteistyötä. Jäämme Infralla innolla odottaviin asemiin kuulemaan, miten käytetyn hiekoitussepelin matka jatkuu seuraavaksi.

Rambollin Antti Kalliainen tiivistymiskokeen äärellä Eskonperkiössä
Kotikulmat kuntoon
rotvallin molemmin puolin.