Vastuullisuus

Ihmiset

Ymmärrämme, että työ on iso osa elämää. Siksi haluamme sovittaa sen yhteen muiden elämän osa-alueiden kanssa.

Meille on tärkeää yhdessä menestyvä ja hyvinvoiva henkilöstö. Yhdessä sopimamme arvot ja toimintaperiaatteet ohjaavat tapaamme toimia ja kannustavat yhteistyöhön.

Panostamme osaamisen kehittämiseen ja ylläpitämiseen. Mahdollistamme oppimisen monipuolisissa, mielenkiintoisissa ja haasteellisissa työtehtävissä. Rohkaisemme henkilöstöämme talon sisäiseen urakiertoon, tarjoamme ammattitaitoa ylläpitävää koulutusta ja tuemme omaehtoista opiskelua.

Hiilineutraali Tampere 2030

Kannamme vastuumme ympäristöstämme – olemme reiluja emmekä haaskaa.

Olemme sitoutuneet Kestävä Tampere 2030 -ohjelmaan. Ilmastotoimenpiteisiin liittyvät tavoitteet on kirjattu Hiilineutraali Tampere 2030 -tiekarttaan. Tiekartassamme on 13 eri tavoitetta ja toimenpidettä. Tavoitteemme olemme luokitelleet neljään kategoriaan, jotka ovat toiminnan kehittäminen, vähäpäästöinen kaluston käyttö, hiilensidonta sekä materiaalien uusiokäyttö ja kiertotalous.

Näiden tavoitteiden pohjalta olemme luoneet ohjelman liiketoiminnoille, jotta pystymme osaltamme vähentämään haitallisia päästöjä ja tukemaan luonnon monimuotoisuutta.

Voit tutustua ympäristötavoitteisiimme ja niiden seurantaan Tampereen ilmastovahdissa: www.ilmastovahti.tampere.fi

 

Eettisyys

Olemme sitoutuneet toimimaan läpinäkyvästi, avoimesti ja eettisiä periaatteita noudattaen.

Eettiset periaatteet kertovat sen, mitä pidämme sopivana toimintana ja miten meidän tulee kohdella toisiamme ja sidosryhmiämme. Kaikkien Tampereen Infran työntekijöiden, yhtiön edustajien ja kumppaneiden odotetaan toimivan eettisten periaatteiden mukaisesti.

Koska eettinen toimintakulttuuri on meille tärkeää, haluamme seurata ja valvoa eettisten periaatteidemme toteutumista. Ulkoisen palveluntuottajan toteuttaman First Whistle -ilmoituskanavan avulla voi ilmoittaa, mikäli epäilee väärinkäytöstä tai epäasiallista toimintaa.

Voit tutustua eettisiin periaatteisiimme täällä.

Voit jättää ilmoituksen Tampereen Infran Eettiseen ilmoituskanavaan Ilmoitukset ja palautteet sivumme kautta.

 

Kotikulmat kuntoon
rotvallin molemmin puolin.