Katujen puhdistustyöt alkavat – siirrä autosi ja vältä siirtomaksu

Tampereen Infra alkaa puhdistaa katuja lumesta kaduilta, jotka on merkitty siirtokehotustauluilla. Lähisiirtokatujen puhdistustyöt aloitetaan viikoilla 4 ja 5.

Ydinkeskustan alueella siirtokehotuksin merkittyjä katuja on Kalevassa ja Tammelassa sekä Juhannuskylässä, Amurissa ja Pyynikillä.

Runsaan lumentulon jälkeen katuja täytyy puhdistaa lumipolanteista ja kinoksista perusteellisesti. Lumipolanne ja jää puhdistetaan tiekarhuilla ja auroilla. Lisäksi lunta kuormataan ja kuljetetaan pois, jotta kadun varteen on taas helpompi pysäköidä ja tuleville lumille on tilaa.

Huomioi pysäköinnin rajoitukset – lähisiirrosta veloitetaan 100 euroa

Useita katuja on merkitty kiinteillä siirtokehotustauluilla, joissa ilmoitetaan kadun puhdistuspäivä ja kellonaika. Puhdistustyön aikana autojen pysäköinti kadun varrelle on kielletty ja ne pitää siirtää pois kunnossapitotyön ajaksi.

Autoa pysäköidessä kannattaa nyt erityisesti kiinnittää huomiota pysäköintirajoituksiin ja erillisiin siirtokehotustauluihin.

Kadun varteen jätetyt autot joudutaan siirtämään aurauksen ajaksi pois tieltä hinausautoilla. Auto siirretään lähisiirtona samalle tai viereiselle kadulle jo puhdistettuun kohtaan.Jos auto joudutaan siirtämään lähisiirtona, peritään omistajalta 100 euron siirtomaksu.

Puhdistusajoista voi tilata muistutusviestin

Omaehtoinen auton siirto etukäteen helpottaa ja nopeuttaa kadun puhdistustöitä huomattavasti. Puhdistusajoista voi myös tilata tekstiviestin puhelimeensa. Palvelun tilaaminen on ilmaista. Tekstiviestipalvelusta kannattaa valita kadut, joille auton tavallisesti pysäköi. Viestin saa myös niistä kaduista, joille on asetettu tilapäiset siirtokehotustaulut.

Palvelun tilanneet saavat edellisenä päivänä klo 15 tekstiviestinä tiedon valitsemiensa postinumeroalueiden ja/tai katujen seuraavan päivän puhdistuskohteista, joissa pysäköinti on kielletty joko pysyvin tai väliaikaisin siirtokehotusmerkein. Palvelusta näkee yksityiskohtaisemmin myös kadut, jotka aiotaan seuraavaksi puhdistaa. 

Tekstiviestipalveluun pääsee tutustumaan ja palvelun tilaamisen ohjeet löytyvät osoitteesta www.puhdistussuunnitelmat.fi/tampere .

Tule rakentamaan porukalla parempaa kylänraittia

Infran Rakentamispalvelut hakee työmaapäällikköä rakentamaan kokonaisten kaava-alueiden lisäksi yksittäisiä katuja, vesihuoltoverkostoja, kevyenliikenteenväyliä sekä muita kunnallisteknisiä järjestelmiä.

Katso tarkempi tehtäväkuvaus ja hakuohjeet Kuntarekrystä: https://bit.ly/2Ngk97m
Haku avoinna 8.2.2021 saakka.

Infran kausityöntekijöiden haku on auennut

Haku Tampereen Infran kesätyöpaikkoihin on käynnistynyt ja se kestää helmikuun loppuun saakka.

Kausityöntekijän tehtäviä on tarjolla viheralueiden, uimarantojen, liikuntapaikkojen ja leikkipaikkojen kunnossapito- ja puhtaanapitotehtävissä, maa- ja viherrakennustehtävissä, liikennemerkkien ja opasteiden avustavissa valmistus-, asennus- ja korjaustehtävissä, kuormankirjaustehtävissä maan vastaanottopaikoilla, varastotehtävissä sekä auto- ja koneasentajan/autohuoltotyöntekijän, varastotyöntekijän sekä kalustosuunnittelijan tehtävissä kalusto- ja korjaamopalveluissa.

Lisäksi haetaan apulaistyönjohtajia (tekniikan ala, viherala) ja tekniikan harjoittelijoita (paikkatietopalvelut) sekä kausipuutarhureita/-arboristeja.

Katso tarkemmat tiedot ja hakuohjeet:

https://www.kuntarekry.fi/fi/tyonantajat/tampereen-infra/

Innostu Infrasta ja vinkkaa kaverille kans!

Jääkenttien ajantasaiset jäädytystiedot löytyvät verkkopalvelusta

Missä päin Tamperetta pääsee luistelemaan ja pelaamaan? Kaikkien luistelukenttien ajantasaiset kuntotiedot löytyvät ulkoliikuntapaikkojen kuntotietopalvelusta www.mski.fi/tampere. Samasta palvelusta voi tarkistaa myös latujen kunnon.

luistimet

Sopivan pakkaskelin ja lumisateiden ansioista Tampereella on alettu nyt alkuvuodesta jäädyttää myös puistojen ja koulujen luistinkenttiä. Luonnonjääkentistä pyritään saamaan luistelukuntoon ensimmäisenä koulujen yhteydessä olevat kentät.

Kuntotiepalvelun mukaan kenttiä oli perjantaina 8.1.2020 käytössä mm. keskustassa, Hervannassa, Kaukajärvellä, Härmälässä, Rantaperkiössä, Peltolammilla, Lamminpäässä, Lentävänniemessä, Jankassa ja Atalassa. Uusi Sorsapuiston tekojäärata ja kaukalo sekä Koulukadun tekojäärata ovat olleet käytössä jo viime vuoden puolella marraskuusta alkaen. Jääkenttiä voidaan tänä talvena jäädyttää kaikkiaan noin 140, jos säät sallivat.

Jääpeleille varatut kentät on aina varustettu jääkiekkomaalein. Osa kentistä on varattu vain luistelijoita varten. Kentät ovat lähes poikkeuksetta valaistuja.

Kenttien huoltohenkilökunta päivittää tietoja kuntotietopalveluun sitä mukaa, kun päivittäisiä huoltotöitä on suoritettu. Vihreä väri kentän kohdalla kartalla kertoo kentän olevan luistelukunnossa ja punainen että, kenttä ei ole luistelukunnossa. Harmaalla merkitty kenttä on poissa käytössä esimerkiksi koulun remontin takia.

www.mski.fi/tampere
Liikunta- ja ulkoilupaikkojen kuntotietopalvelu
www.mski.fi/tampere

Lisätietoja

Palautetta kentistä voi antaa palvelupisteeseen:
Palvelupiste Frenckell
sähköposti palvelupiste.frenckell@tampere.fi
puhelin 03 5656 4400
avoinna ma–pe klo 9 – 16.

Tampereen Infra
rakennuttajahortonomi
Petri Kujala
puhelin 050 062 8295

Teksti
Tarja Nikupaavo-Oksanen

Kaupunki huoltaa kadut ja pyörätiet, ja kiinteistöt vastaavat jalkakäytävistä ja aurausvalleista

Liukkaus ja lumi tietävät jälleen talvikunnossapitotöitä niin kaupungin, kiinteistöjen kuin valtion kunnossapitäjille ja myös muun muassa omakotiasujille. Kaupungin kunnossapitovastuulle kuuluvat kadut ja pyörätiet ja kiinteistön haltijoille jalkakäytävien kunnossapito ja aurauksesta syntyvät lumivallit.

Auraustraktori ja auroja kunnossapitotyössä kadulla

Tampereen Infra Oy kunnossapitää urakoitsijoineen Tampereen kaupungin talvikunnossapitovastuulle kuuluvia alueita kokonaispalvelumalliperiaatteella.

Kaupungin vastuulle kuuluvat katujen ajoratojen lisäksi yleiset pysäköintialueet, yhdistetyt jalankulku- ja pyörätiet sekä osa jalkakäytävistä ja erotelluista jalankulku- ja pyöräilyväylistä.

Jalkakäytävien talvikunnossapito kiinteistöjen vastuulla

Jalkakäytävien talvikunnossapito kuuluu pääsääntöisesti kiinteistön haltijoille eli käytännössä huoltofirmoille tai omakotitalojen asukkaille. Myös rakenteellisesti pyörätiestä esimerkiksi viherkaistalla tai sadevesikourulla eroteltu jalkakäytävä on kiinteistön vastuulla.

Kiinteistöt huolehtivat aurausvallien poistosta ja tontin läpi kulkevista yleisistä väylistä

Kiinteistön haltijoille kuuluu lisäksi tontille kulkevien väylien, ovien edustojen ja rappujen kunnossapitotyöt sekä kadun aurauksessa syntyvien auravallien poistot. Tontin läpi kulkevat yleiset väylät ovat myös kiinteistön hoidon piirissä. Poikkeuksellisesti kaupunki on ottanut hoitaakseen joitain jalkakäytäviä muun muassa pientalovaltaisilla alueilla.

On hyvä muistaa, että kiinteistölle kuuluu ympärivuotinen katualueen puhtaanapito kuten roskien ja puiden lehtien poisto kadun keskiviivaan saakka, kuitenkin enintään 15 metrin leveydeltä tontin rajalta pois lukien raitiotie- ja istutuskaistat. Bussipysäkkien roska-astioiden tyhjennyksestä Tampereen kaupungin katuverkolla huolehtii Tampereen Infra.

Tilapalvelut huolehtii kaupungin kiinteistöjen ja torien talvikunnossapidosta

Tampereen kaupungin kiinteistöjen ja torien talvikunnossapidosta vastaa Tampereen Tilapalvelut Oy urakoitsijoineen. Osaa liikuntapaikoista hoitaa Tampereen Infra ja osaa kaupungin liikuntapalvelut muine urakoitsijoineen.

Valtion tiet Pirkanmaan ELY-keskuksen vastuulla

Valtion tiet jalankulku- ja pyöräilyväylineen kuuluvat Pirkanmaan ELY-keskuksen kunnossapitovastuulle. Näitä ovat muun muassa Lahdentie, Pyhäjärventie, Valtatie 3, Kekkosentie, Paasikiventie sekä osa Ruskonkehästä, Teiskontiestä ja Aitolahdentiestä.

Kaupungin ja kiinteistönhaltijan vastuista on kerrottu tarkemmin kunnossa- ja puhtaanapitolaissa sekä Tampereen kaupungin verkkosivuilla:

Laki kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta

Talvikunnossapito

Kadut ja käytävät on jaettu kolmeen kunnossapitoluokkaan

Voimakkaan tai poikkeuksellisen voimakkaan lumipyryn aikana toimenpideaikoihin on sallittu pidennyksiä, joista löytyy lisätietoa talvihoidon varautumissuunnitelmasta:

Talvihoidon varautumissuunnitelma 2018 (Tampereen kaupunki) (pdf 6.36 Mt)

Talviaikaiset pysäköintirajoitukset

Kaduilla on talvihoidon takia pysäköintirajoitus- ja siirtokehotusmerkkejä, jotta katu saadaan kunnossapidettyä ilman, että autot estävät työn teon.

Pysäköintikielto- ja siirtokehotusmerkeissä voi olla aikarajoitus tai niissä kielletään pysäköinti kokonaan tiettynä kellon aikana tai päivänä. Kiellot ja rajoitukset ilmenevät liikennemerkeistä.Jos pysäköi rajoitusten vastaisesti, voi saada pysäköintivirhe- tai siirtomaksun. Jos auto joudutaan siirtämään hinausautolla aurauksen tieltä, autonomistajalta veloitetaan 100 euron siirtomaksu.

Lähisiirroista voi tilata muistutusviestin. Ohjeet tähän löytyvät osoitteesta:

http://www.puhdistussuunnitelmat.fi/tampere/

, josta näkee myös tulevat lähisiirtoajat. Tekstiviestipalvelu on kuitenkin tarkempi ja tästä syystä se kannattaa tilata valitsemalla kadut, joille auton tavallisesti pysäköi.

Siirtokehotusmerkkejä on muun muassa Kalevassa, Juhannuskylässä, Tammelassa, Pyynikillä, Hervannassa ja Vuoreksessa.

Palaute

Palautetta Tampereen kaupungin hoitovastuulla olevien väylien hoidosta voi antaa karttapohjaiseen vikailmoitusjärjestelmään tai ottamalla yhteyttä palvelupiste Frenckelliin.

https://is.ramboll.fi/tre_yllapito_palaute/

Palvelupiste Frenckell
sähköposti palvelupiste.frenckell@tampere.fi
puhelin 03 5656 4400
Frenckellinaukio 2 B
avoinna ma–pe klo 9 – 16

Aurat kartalla

Tampereen kaupungin vastuualueilla tapahtuvien talvikunnossapitotöiden liikkeitä voi seurata Aurat kartalla -palvelusta:

https://kartat.tampere.fi/auratkartalla/

Verkkosivuiltamme voi katsoa vastaukset talvikunnossapitoon liittyviin usein kysyttyihin kysymyksiin:
https://tampereeninfra.fi/useimmiten-kysytyt/

Tohlopilla tehdään muutoksia kulkureitteihin

Tohloppijärven hoito- ja käyttösuunnitelman pohjalta on laadittu suunnitelma Tohlopin uimarannan kohdalla kulkevan käytävän uudeksi linjaukseksi. Uuden käytävän rakentaminen aloitetaan ensi viikon aikana ja työt kestävät arviolta vuoden loppuun saakka. Työstä ei aiheudu haittaa kulkijoille. Nykyinen käytävä on käytössä siihen asti, kun uusi käytävä saadaan rakennettua ja valaistua. Samassa yhteydessä Jussinojan päähän rakennetaan veden virtausta säätelevä kaivo.

Työn toteuttaa Tampereen Infra aliurakoitsijana Mikko Sallinen Oy. Työn valvojana toimii rakennuttajahortonomi Petri Kujala Infrasta.

Pyynikin kallioluolan suuaukon seinämää korjataan teräsverkolla

Pyynikillä käynnistetään maanantaina 23.11.2020 Pyynikintien varrella olevan kallioluolan suuaukon korjaustyöt. Työ kestää kolmisen viikkoa ja valmistuu joulukuun loppuun mennessä.

Työ ei juurikaan aiheuta liikennehaittaa, koska työskentely tapahtuu luolan edessä olevalla aidatulla pysäköintialueella. Kallion poraaminen ja pultittaminen aiheuttavat meluhaittaa. Korjaustöitä tehdään arkisin kello 7 – 18 välisenä aikana.

Kallioluola sijaitsee Pyynikintie 34:n kohdalla. Korjattavan kallioseinämäalueen korkeus on enimmillään 13 metriä ja pituus noin 30 metriä.

Kallioseinämässä on ollut rakoilua ja rapautumista, ja korjaustyöllä estetään irtokivien ja lohkareiden irtoaminen ja vieriminen alemmas kallioseinämään, luolan suuaukolle ja alueen pysäköintialueelle. Kallioseinämää korjataan kiinnittämällä kallioon teräsverkko lujituspultteihin, jotka on juotettu porareikiin laastilla.

Kallioseinämä sijoittuu Pyynikin luonnonsuojelualueelle. Välttämättömien turvallisuutta lisäävien toimenpiteiden vuoksi kallion verkottaminen on todettu tarpeelliseksi. Luonnonsuojelualuetta valvova viranomainen eli ELY-keskus on hyväksynyt suunnitelman. Verkon asentamiseksi joudutaan poistamaan muutamia rinteessä kasvavia puita, mutta töistä ei aiheudu merkittävää haittaa luontoarvoille tai maisemalle.

Korjaustyön urakoitsijana on Maanrakennus Mikko Sallinen Oy. Päätoteuttajana ja urakan rakennuttajana toimii Tampereen Infra Oy ja tilaajana Tampereen kaupunki.

Lisätietoja

Tampereen Infra Oy
Työpäällikkö Teemu Kylmäkoski
puhelin 040 801 6376

Teksti Tarja Nikupaavo-Oksanen

Niemenrantaan rakennetaan uusi pienvenesatama

Niemenrantaan rakennetaan uusi pienvenesatama Halkoniemen sataman edustalle. Rakentaminen aloitetaan marraskuun puolivälissä suojaverhon asentamisella Näsijärveen Niemenrannan ja Halkoniemen sataman välille.

Suojaverhon asennus valmistuu marraskuun aikana, jolloin vesiliikenneyhteys Halkoniemen satamaan katkeaa kokonaan. Valmis suojaverho merkitään poijuilla ja varoitusmerkeillä. Suojaverhon asennuksen aikana on veneilijöiden noudatettava erityistä varovaisuutta työalueella liikkuessaan. Suojaverho poistetaan ennen veneilykauden alkua viimeistään 1.5.2021 mennessä. Suojaverhourakan pääurakoitsijana toimii Pimara Oy.

Suojaverhon asentamisen jälkeen aloitetaan rantatäytön ja aallonmurtajapenkereen rakentaminen sekä ruoppaustyöt. Rantatäytön ja aallonmurtajapenkereen louhe ajetaan Sulkavuoren keskuspuhdistamohankkeelta. Vesirakennustöitä tehdään arkisin klo 7-22 välisenä aikana. Vesirakentamisen osalta pääurakoitsijana toimii Tampereen Infra Oy.

Venesatamaan tulee noin 150 laituripaikkaa pienveneille ja telaranta soutuveneille. Laituripaikat ja telaranta rakennetaan arviolta vuosina 2023-2024.

Tiedote kaupungin sivuilla

Ratinan koirapuisto suljetaan pariksi viikoksi

Ratinan koirapuisto on suljettu remontin vuoksi ensi viikosta lähtien kaksi viikkoa eli viikot 43 ja 44. Puistoon tehdään omat tilat pienille ja isoille koirille ja porteille rakennetaan eteistilat. Puomitek Oy asentaa jakoaidat ja portit.

Koirapuiston pinta-ala on noin 1760 m2, josta pienten koirien käyttöön jää jaon jälkeen 600 – 700m2.

Talvikauden pysäköintirajoitukset alkavat

Ensimmäiset talvikauden pysäköintirajoitukset alkavat 15.10. Osalla kaduista rajoitteet astuvat voimaan 15.11. Talviaikaiset pysäköintirajoitukset ja siirtokehotusmerkit mahdollistavat sen, että kadut päästään hoitamaan eivätkä pysäköidyt autot estä puhtaanapitoa, talvihoitoa ja keväisin tehtävää sepelinpoistoa. Talvirajoitukset päättyvät 30.4., mutta myöhäisestä keväästä johtuen osaa rajoituksista voidaan joutua jatkamaan esimerkiksi sepelinpoiston vuoksi.

vuoropysäköintimerkki

Vuoropysäköinti:
Näillä kaduilla pysäköinti kielletään liikennemerkillä ja lisäkilvellä joko parillisina tai parittomina päivinä tiettyyn kellonaikaan vuorokaudesta. Vuoropysäköintimerkkejä on käytössä mm. Kissanmaalla, Hervannassa ja Hyhkyssä.
1. I -merkinnällä olevat merkit kieltävät pysäköinnin merkin vaikutusalueelle parittomina päivinä.
2. II -merkinnällä olevat merkit kieltävät pysäköinnin merkin vaikutusalueelle parillisina päivinä.
3. Mikäli merkissä on lisäkilven osoittama voimassaoloaika, niin merkki on voimassa vain tuona aikana.
4. Mikäli merkissä ei ole lisäkilven osoittamaa voimassaoloaikaa, niin merkin voimassaolo alkaa klo 8 kyseisen päivän aamuna.

talvirajoitusmerkki

Muut talvirajoitukset:
Muita talvirajoituksia käytetään myös ja ne ovat lähinnä pysäköintikieltomerkin alle merkattu lisäkilvellä esim. ”Tiistaisin 8-12”. Muita talvirajoituksia on käytössä ympäri kaupunkia mm. Viinikassa, Hallilassa ja Raholassa.

lähisiirtomerkki

Siirtokehotusmerkit:
Lisäksi on katuja ja pysäköintialueita, joille on merkitty pysäköintirajoituksia siirtokehotusmerkein. Käytössä on enimmäkseen kiinteitä merkkejä, jotka ovat maastossa ympäri vuoden, mutta tarvittaessa joudutaan käyttämään myös siirrettäviä merkkejä.

Asukas voi tilata kotikadun lähisiirroista muistuttavan tekstiviestin. Ohjeet löytyvät netistä www.puhdistussuunnitelmat.fi/tampere, josta näkee myös tulevat siirrot.

Suositeltavaa on kuitenkin ottaa tekstiviestipalvelu käyttöön, koska tekstiviestit sisältävät tarkempaa tietoa kuin sivulla oleva karttaikkuna.

Jos auto joudutaan siirtämään hinausautolla kunnossapitotöiden tieltä, autonomistajalta veloitetaan noin 100 euron siirtomaksu. Lähisiirtomerkkejä on käytössä mm. Vuoreksessa, keskustassa ja Kalevassa.

Lisätietoja
Palvelupiste Frenckell
sähköposti palvelupiste.frenckell@tampere.fi
puhelin 03 5656 4400
Frenckellinaukio 2 B