Anna palautetta katujen ja puistojen kesäkunnossapidosta

Miten viheralueiden, leikkipaikkojen, torien, väylien ja muiden yleisten alueiden hoito ja puhtaanapito sujui kesäkaudella 2020? Saatiinko esimerkiksi roska-astiat tyhjennettyä riittävän usein? Anna palautetta kaupungille siitä, missä onnistuttiin ja missä olisi parantamisen varaa. Kysely on avoinna perjantaihin 23.10.2020 saakka.

Palautetta voi antaa omalta asuinalueelta, keskustasta tai joltain muulta valitsemaltaan alueelta. Voit arvioida asteikolla 1–5 liikenneväylien ja puistojen yleistä hoitotasoa, päällysteiden ja valaistuksen kuntoa sekä roska-astioiden määrän ja tyhjennysvälin riittävyyttä. Palautetta pyydetään myös puistojen, torien, aukioiden ja kävelykatujen siisteydestä ja viihtyisyydestä sekä leikkivälineiden kunnosta ja turvallisuudesta. Kyselyssä voi antaa myös vapaamuotoista palautetta kunnossapidosta.

Osallistu kyselyyn tästä.

Tule tuotannonsuunnittelijaksi Infraan

Innostu infrasta ja tule tuotannonsuunnittelijaksi Tampereen Infran Kunnossapitoon.
Tule tekemään työtä, mikä näkyy jokaisen tamperelaisen sujuvassa arjessa. Tehtävä on monipuolinen kunnossapidon suunnittelun ja laskennan tehtävä. Olet hakemamme henkilö, jos innostut tarkkuutta vaativasta työstä ja pyrit aina sujuvaan ja suunnitelmalliseen lopputulokseen. Motivoidut laadukkaasti, taloudellisesti ja kannattavasti toteutetun työn jäljestä ja tyytyväisistä asiakkaista.

Lue lisää ja pukkaa hakemus sisään viimeistään 5.10.

Hae paikkatietokoordinaattoriksi

Infran paikkatietopalvelut etsii joukkoonsa henkilöä uusien paikkatietoon tukeutuvien digitaalisten järjestelmien hyödyntämiseen ja niiden mukaisten uusien tuotantoprosessien luomiseen, käyttöönottoon ja jalkauttamiseen.

Työhön kuuluu edesauttaa digitaalisten työkalujen ja toimintatapojen käyttöönottoa ja kehitystä Tampereen Infra Oy:n erilaisissa rakennettavan ja rakennetun infran elinkaarimallin (suunnittelun lähtötiedot, suunnittelu, rakentaminen ja kunnossapito) mukaisissa tehtävissä. Työ sisältää myös paikkatietotoimintaan liittyvien kokonaisuuksien hallinnan, lähtien kentältä tapahtuvasta digitaalisesta tiedonkeruusta aina digitaalisen aineiston käsittelyyn ja lopputuotteiksi esim. 3D- kaupunkimalli tyyppiseen jalostamiseen saakka.

Tärkeänä osana on myös olla mukana kehittämässä uusia koko kaupungin maankäytön digitaalisia prosesseja ja/tai osaprosesseja. Prosessien kehittäminen edellyttää eri asiakassuhteiden kautta myös niiden talousvastuullisena projektipäällikkönä toimimista.

Olet etsimämme henkilö, jos infra-alan digitalisaatio saa sinut innostumaan, järjestelmällinen työskentelytapa levolliseksi, vuorovaikutus ihmisten kanssa hyvälle tuulelle ja parempien toimintatapojen käyttöönotto ylpeäksi omasta työstä.

Lue lisää kelpoisuusvaatimuksista yms. Kuntarekryn sivuilta.

Lisätietoja tehtävästä antaa yksikön päällikkö Olavi Ujanen, puh. 050 351 6571, olavi.ujanen@tampere.fi.

Tehtävään haetaan Kuntarekryn kautta, jossa hakemusten pitäisi olla perillä 29.9.2020 klo 23:59 mennessä.

Vuohenojalla aloitetaan katutyöt

Vuohenojan alueella aloitetaan syyskuun alkupuolella katujen kunnostustyöt, jotka kestävät vuoden 2021 kesäkuulle. Kunnostettavana ovat Vuohenojankatu ja Vuohenhiekankatu sekä alueen jalankulku- ja pyöräväylät.

Töiden aikana kulku kiinteistöjen pihoihin hankaloituu tai estyy väliaikaisesti kokonaan. Tonteille pyritään järjestämään kulku työn etenemisen mukaan. Pysäköintiä kadun varteen pyydetään välttämään työn etenemisen jouduttamiseksi. Myös jalankulkijoille ja pyöräilijöille järjestetään tarvittaessa kiertoreittejä.

Katusaneerauksessa uusitaan katujen sekä kävely- ja pyöräteiden rakenteet, kuivatusjärjestelmät, päällysteet ja ulkovalaistus. Työn urakoitsija on Tampereen Infra Oy, ja tilaaja Tampereen kaupunki. Työhön kuuluu Tampereen Veden toimeksiantona myös kunnallistekniikan uusiminen.

Katusaneerauksen yhteydessä Tampereen Sähköverkko Oy ja johtoyhtiöt tekevät verkonrakennustöitä.

Keskustaan lisättiin jäteastioita

Tampereen Infra on lisännyt keskustan vilkkaimmille pysäkkipaikoille roska-astioita yhteistyössä Pirkanmaan Jätehuollon kanssa. Tarkoituksena on tarjota riittävän isoja ja helposti käytettäviä astioita mm. hengityssuojainten hävittämistä varten. Kaksi kertaa viikossa tyhjennettäviä roskiksia on toimitettu viiteen eri kohteeseen. Tarvittaessa tyhjennysvälejä tihennetään ja roska-astia kapasiteettia lisätään. Roska-astiat pidetään paikoillaan niin pitkään, kuin niille on akuutti tarve.

Sarankulmankadulla parannetaan kävely- ja pyörätietä

Sarankulmankadulla on meneillään jalankulku- ja pyöräväylän parantamisurakka Ilmailunkadun ja Nuolialantien välisellä osuudella. Työmaan kohdalla on tilanteen mukaan erilaisia liikennejärjestelyitä, mutta työ toteutetaan väylän käyttäjät huomioon ottaen. Työ kestää nelisen kuukautta.

Väylää levennetään ja siitä tehdään käytännöllisempi. Uudella väylällä on erotellut kaistat jalankulkijoille ja pyöräilijöille. Pyöräkaistalle toteutetaan kaistat molempiin suuntiin.

Tämänkin työn tekee Tampereen Infra.

Katutyö sulkee osan Pohtolankatua läpiajoliikenteeltä

Pohtolankadulla käynnistyy vesijohtosaneeraustyömaa välillä Siivikkalankatu-Papusenkatu maanantaina 17.8.2020. Tämä katuosuus suljetaan läpiajoliikenteeltä, mutta bussit pääsevät edelleen kulkemaan osuudella. Muu autoliikenne ohjataan kiertoreiteille.

Pohtolankadun katutyö kartalla

Siivikkalaan/Honkasaloon suuntaavan liikenteen toivotaan käyttävän ensisijaisesti Ilmarinjärventietä tai Ryydynkatua työmaan kiertämiseksi. Jalankulkijat ja pyöräilijät pääsevät kulkemaan työmaan ohi normaalisti.

Työn toteuttaa Tampereen Infra ja rakennuttajana toimii Tampereen Vesi. Työn on määrä valmistua syyskuun loppuun mennessä.

Lisätietoja

Palvelupiste Frenckell
sähköposti palvelupiste.frenckell@tampere.fi
puhelin 03 5656 4400

Teksti Tarja Nikupaavo-Oksanen

Hävitä espanjansiruetanat

Kuvituskuva, katso liitteestä kuvaus espanjansiruetanasta

Oletko tavannut espanjansiruetanoita? Jos havaintosi on varma, suosittelemme keräämään etanat esimerkiksi koirankakkapussiin ja laittamaan sekajätteeseen tai hävittämään ne muulla tavalla. Paljaalla kädellä koskemista kannattaa välttää. Ilmoitukset vieraslajeista voi tehdä osoitteessa vieraslajit.fi.

Lisäohjeita torjunnasta liitteessä:

Innostu Infrasta, tule työnjohtajaksi kunnossapitopalveluihin

Etsimme uudeksi infralaiseksi ammattitaitoista työnjohtajaa vakituiseen työsuhteeseen Tampereen Infra Oy:n kunnossapitoon. Tehtävänkuva sisältää mm. leikkipaikkojen tarkastusten ja korjausten organisointia ja kehittämistä, monipuolisten liikuntapaikkatöiden johtamista sekä aktiivista toiminnan kehittämistä yhteistyössä Infran ja kaupungin asiantuntijoiden kanssa.

Lue lisää ja hae paikkaa 2.8. mennessä Kuntarekryn kautta.