Pispalassa raivataan auki paahderinteitä

Häränsilmäkasvustoa

Provastinpuiston, Porraspuiston ja Porraspuistikon paahderinteitä raivataan ja avoimutta lisätään laaditun arvoniittyjen hoitosuunnitelman mukaan.

Pispalan arvoniityt ovat kasvi- ja hyönteislajistoltaan arvokkaita alueita, joiden eliöyhteisöt ovat hyvin omaleimaisia ja erikoistuneita, eikä niitä tavata mistään muualta. Pispalan paahderinteet kuuluvat Tampereen kaupungin luonnonsuojeluohjelman aktiivista hoitoa vaativiin arvokkaisiin luontokohteisiin.

Paahderinteiden hoidon ensisijaisena tavoitteena on lisätä rinteiden avoimuutta ja paahteisuutta poistamalla varjostavaa puustoa. Paahteisuuden lisääntyessä harvinaisen ja uhanalaisen paahdelajiston on mahdollisuus elpyä ja palata alueelle. Muita tavoitteita ovat säännöllisen hoidon aloittaminen, kulttuuri- ja vieraslajien torjunta sekä ihmisten tietoisuuden ja arvostuksen lisääminen harvinaisia paahdeniittyjä kohtaan.  

Pispalanharjun rinteet ovat myös maisemakuvallisesti merkittäviä alueita. Rinteiden yläosista avautuvat paikon pitkät näkymät Pyhäjärvelle.

Raivattavan alueen pinta-ala on n. 0,50 ha. Raivaustöiden on tarkoitus alkaa torstaina 20. helmikuuta ja työt kestävät noin kaksi viikkoa. Raivattava puusto ja vesaikko kerätään alueelta pois.

Lisätietoja:

Asiakaspalvelu, Palvelupiste Frenckell
palvelupiste.frenckell@tampere.fi
puh. 03 5656 4400

Työn toteuttaja Etelä-Pirkanmaan metsänhoito Oy
Työnjohtaja Juha Lehtonen
puh. 0400 689 746

Suunnittelija ProAgria Etelä-Suomi, MKN Maisemapalvelut
Maisema-asiantuntija Riikka Söyrinki
puh. 040 7447 231

Tohlopilla tehdään metsätöitä helmikuussa

Tohloppijärven ympäristössä aloitetaan metsätyöt helmikuun alussa. Metsätöiden tarkoituksena on avata niittyalueita, raivata maisemapellon reuna-alueita ja ojan varsia sekä tehdä maisemapellon reunaan toimiva oja. Rantakäytävältä maisemapellon kohdalta tullaan myös avaamaan kaksi näkemäsektoria Tohloppijärvelle. Pyydyspohjankadun pysäköintialueen reuna-alueet siistitään työn yhteydessä. Työt kestävät arviolta helmikuun ajan.

Kohteen urakoitsijana toimii Etelä-Pirkanmaan metsänhoito Oy.

Tohloppijärven ympäristön kehittämissuunnitelma ja viheralueiden hoitosuunnitelma 2019 – 2030 hyväksyttiin 2.5.2019 yhdyskuntalautakunnassa. Suunnitelma löytyy alla olevasta linkistä.

https://www.tampere.fi/tiedostot/t/vUziAAtl5/Tohloppijarvenymparistonkehittamissuunnitelma.pdf

Lisätietoja kohteesta:
työnjohtaja Juha Lehtonen
Etelä-Pirkanmaan metsänhoito Oy
puh. 0400 689 746
s-posti: juha@epmhoy.fi

Kohteen rakennuttaja/tilaaja:
rakennuttajahortonomi
Petri Kujala
Tampereen Infra Oy
puh. 0500 628 295
s-posti: petri.kujala@tampere.fi

Rehottava kasvusto voi olla turvallisuusriski

Kiinteistön alueella kasvavien puiden ja pensaiden hoito on kiinteistön omistajan vastuulla.

Tampereen Infra muistuttaa kiinteistöjen omistajia, että niiden alueelta katualueelle kasvavat puiden oksat ja pensaat voivat huonontaa liikenneturvallisuutta. Ne voivat aiheuttaa vaaraa liikenteelle tai liikkumiselle ja esimerkiksi estää isojen koneiden ja autojen kunnossapitotyötä tai rikkoa niiden kattomajakoita, peilejä jne.

Katualueella oksat eivät saa ylettyä alle 4,6 metrin ja kevyen liikenteen väylällä vapaan korkeuden pitää olla vähintään 3,2 metriä.

Liittymien näkemäalueilla kasvillisuudesta vapaaseen vyöhykkeeseen toivomme kiinnitettävän enemmän huomiota. Lisäksi pensasaidan tulee kasvaa kokonaisuudessaan tontin rajojen sisäpuolella.

Kaukaniemessä jatketaan puiston kunnostustöitä

Kaukaniemessä jatketaan puiston kunnostustöitä entisellä kartanon puutarha-alueella. Työt alkavat tammikuun 2020 lopulla ja kestävät muutaman viikon.

Entisen kartanon puutarha-alueella kasvaa isoja jalopuita, joille tehdään tilaa kaatamalla nuorempaa puustoa. Jalopuiden latvukset avataan valoon poistamalla alueelta keski-ikäisiä koivuja ja raitoja. Nuoria jalopuiden taimia säästetään kasvamaan uudeksi puusukupolveksi. Isoista tammista ja lehmuksista leikataan isoimpia kuivia ja repeilleitä oksia ja kaksi huonokuntoista tammea typistetään. Jatkossa aluetta hoidetaan puustoisena niittynä.


Lisätietoja:
Tampereen Infran metsäasiantuntija Heli Vuorilampi, puh. 050 306 0423

Tampereen Infra aloitti osakeyhtiönä

Tampereen Infra Oy on aloittanut toimintansa 1.1.2020 Tampereen kaupungin sataprosenttisesti omistamana In house -yhtiönä.

Tampereen Infra myy yhdyskunta- ja infrarakentamiseen ja ylläpitoon liittyviä palveluita Tampereen kaupungille ja sen omistamille yhtiöille. Kunnossapito- ja rakentamispalveluiden lisäksi yhtiön osaamisalueita ovat paikkatieto-, kuljetus- ja korjaamopalvelut.

Tampereen Infra Oy on aiemmin toiminut liikelaitoksena ja yhtiö jatkaa sen toimintaa tuottaen samoja palveluja Tampereen kaupungille uudessa yhtiömuodossa.

Tampereen Infran kalusto- ja korjaamopalvelut muuttivat

Infran kalustopalvelujen ja korjaamon osoite on muuttunut lokakuun alusta lähtien. Uusi osoite on Viinikankatu 51, D-halli.
Kaupungin autojen korjaukset ja huollot, kuten kaikki muutkin korjaamolle kuuluvat työt, hoituvat uusissa tiloissa entiseen tapaan. Vanhat puhelinnumerot säilyvät.