Ajankohtaista

Anna arviosi talvikunnossapidon tasosta Tampereella

Talvi taitaa olla takana, ja nyt on aika arvioida, kuinka Tampereella onnistuttiin talvikunnossapidossa. Pystyitkö kulkemaan väylillä turvallisesti ja oliko liukkautta torjuttu riittävästi? Perinteiseen kyselyyn voit vastata 19.5.2024 mennessä. Kysely on avoinna myös englanniksi.

Arvioi 0–5 ja anna vapaamuotoista palautettakin

Anna arvosana 0–5 väylien laatutasosta ja toimenpideajoista eli siitä, kuinka nopeasti väylät saadaan kuljettavaan kuntoon.   Kyselyssä voi antaa myös vapaamuotoista palautetta ja kertoa, missä asioissa on eniten kehitettävää.  Myös sepelinkeruu kuuluu talvikunnossapitotehtäviin, ja siitä voi antaa vapaamuotoista palautetta.

Voit osallistua lahjakorttien arvontaan

Kyselyyn vastaa nopeasti ja kyselyn lopussa on lomake, jolla voit halutessasi osallistua lahjakorttien arvontaan.

Kysely järjestetään vuosittain, ja tuloksia hyödynnetään talvikunnossapidon laadun seurannassa ja parantamisessa.  Tulokset käydään läpi kunnossapitäjien työnjohdon kanssa. Viime vuosina on palautteiden perusteella kehitetty muun muassa aurausten ajoittamista ja aurausreittisuunnittelua sekä huomioitu pyöräteiden erilaisia liukkaudentorjuntatarpeita.

Vastaa kyselyyn:
Talvikunnossapitokysely 2023-2024

Kotikulmat kuntoon
rotvallin molemmin puolin.