Ajankohtaista

Talvikunnossapito: kaupunki huoltaa kadut sekä pyörätiet ja jalkakäytävistä vastaavat kiinteistöjen kunnossapitäjät

Talven tulo tietää väylien huoltotöitä kaupungin, valtion ja yksityisten kiinteistöjen kunnossapitäjille kuten omakotiasujille ja huoltofirmoille. Kaupungin kunnossapitovastuulle kuuluvat kadut ja pyörätiet ja kiinteistön haltijoille jalkakäytävät. Ensimmäiset auraukset ja hiekoitukset Tampereen kaduilla käynnistyivät marraskuun loppupuolella.

Auraustraktori ja auroja kunnossapitotyössä kadulla

Kaupungin vastuulle kuuluvat katujen ajoratojen lisäksi yleiset pysäköintialueet sekä yhdistetyt ja rinnakkaiset jalankulku- ja pyörätiet, joita on valtaosa kävely- ja pyöräväylistä. Jos pyörätie on eroteltu jalkakäytävästä rakenteellisesti esimerkiksi viherkaistalla tai sadevesikourulla, sen talvihoito on kiinteistön vastuulla.

Tampereen kaupungin talvikunnossapitovastuulle kuuluvia alueita hoitaa Tampereen Infra Oy urakoitsijoineen. Infralla talvihoitotöissä on noin 20 kuorma-autoa ja 40 työkonetta työntekijöineen ja 10 käsityöryhmää. Lisänä tähän tulee alueurakoitsijoiden kalusto kuskeineen.

Talvikunnossapitoon kuuluu lumen ja jään poisto väyliltä sekä liukkaudentorjunta esimerkiksi hiekoittamalla. Kaupunki käyttää liukkauden torjuntaa pääosin hiekoitussepeliä ja suolaliuosta.

Edellisvuoden sepeliä on puhdistettu noin 5400 tonnia uudelleen käytettäväksi. Sepeliä käytetään liukkaudentorjuntaan, kun suolaliuos ei riitä pitämään katuja sulana liian kovan pakkasen tai lumitilanteen vuoksi. Käytössä on myös ekologista jäänsulatusainetta niille alueille, joilla suolaa tai sepeliä ei voida käyttää, kuten ratikkakiskojen vaihteiden kohdille.

Kiinteistöjen kunnossapitäjät huoltavat tonttinsa kohdalla olevan jalkakäytävän ja poistavat aurausvallit

Jalkakäytävien talvikunnossapito kuuluu pääsääntöisesti kiinteistön haltijoille eli käytännössä huoltoyrityksille tai omakotitalojen asukkaille. Talvihoidolla jalkakäytävä pidetään kulkukelpoisena, ja tärkeimpiä tehtäviä on huolehtia liukkauden torjunnasta. Lumisina talvina korostuu lumenpoisto. Lumet tulisi siirtää omalle tontille tai lumenvastaanottopaikalle – eikä yleisille alueille.

Kiinteistön haltijoille kuuluvat lisäksi tontille kulkevien väylien, ovien edustojen ja rappujen kunnossapitotyöt sekä kadun aurauksessa syntyvien auravallien poisto. Tontin läpi kulkevat yleiset väylät ovat myös kiinteistön hoidon piirissä.

Poikkeuksellisesti kaupunki on ottanut hoitaakseen jalkakäytäviä useilla pientalovaltaisilla alueilla.

Väylät huolletaan tärkeysjärjestyksessä

Kaupunki huoltaa kadut tärkeysjärjestyksessä kunnossapitoluokan mukaan: ensin aurataan pääkadut ja bussireitit, sitten kokoojakadut ja asuntokadut. Pyöräteistä huolletaan ensiksi seudulliset pääreitit ja keskeiset työmatkareitit. Ajorata aurataan yleensä ennen pyörätietä, jotta aurauksen aikana jalkakäytävälle ja pyörätielle lentänyt lumi saadaan poistettua. Niin pääkadut kuin pyöräilyn pääväylät pyritään saamaan kuntoon ennen työmatkaliikenteen huipputunteja kello 7 ja 16.

Liukkaudentorjunnan lähtökohtana on, että väylät ovat turvallisia liikkua julkisella liikenteellä, pyörällä, jalan ja autolla. Vähälumisina ja leutoina talvina talvihoidon suurimpia haasteita on liukkaudentorjunta runsasliikenteisillä alueilla.

Katujen ja puistojen kunnossapidon palautejärjestelmä
Karttapohjaisella palautejärjestelmällä voi antaa palautetta katujen ja puistojen kunnossapidosta.

Talvikunnossapito

Useimmiten kysytyt
Katso vastaukset talvikunnossapitoon liittyviin usein kysyttyihin kysymyksiin.

Aurat kartalla
Tampereen kaupungin vastuualueilla tapahtuvien talvikunnossapitotöiden liikkeitä voi seurata Aurat kartalla -palvelusta

Laki kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta annetun lain muuttamisesta
Valtion säädöstietopankki Finlexin sivu


Lisätietoja

Asiakaspalvelu ja palautteet:
Tampereen palvelupiste
sähköposti tampereenpalvelupiste@tampere.fi
puhelin 041 730 8168
Frenckellinaukio 2 B
avoinna ma – pe klo 9 – 16

Kotikulmat kuntoon
rotvallin molemmin puolin.