Ajankohtaista

Yhtiön laatujärjestelmää auditoitiin juhannusviikolla

Juhannusviikolla toteutettiin Tampereen Infra Oy:ssä jokavuotinen RALA-auditointi eli rakentamisen laadun auditointi. Alkuperäinen laatusertifikaatti on myönnetty Tampereen Infra liikelaitokselle 26.1.2009, seuranta mahdollistaa sertifikaatin sekä RALA-pätevyyden jatkumisen. Sertifioinnin piiriin kuuluu liikenne- ja viheralueiden rakentaminen ja kunnossapito sekä liikuntapaikkojen, metsien, taimistojen ja puiden hoito.

Kaksipäiväisen auditoinnin aikana tarkasteltiin Hallilan meluseinän rakennustyömaata, keskustan katu- ja viherkunnossapitoa sekä Rintamäenkujan rakennustyömaata.

Auditoinnissa käsiteltyjä teemoja olivat:

• johtaminen
• toiminnan laatu
• työturvallisuus
• perehdytys ja työnopastus
• viestintä
• asiakaspalaute

RALA-auditointi aloitettiin Patamäenkadun pääkonttorilla käyden lävitse yleisesti toimintaa. Tämän jälkeen keskusteltiin Rollikkahallilla keskustan katu- ja viherkunnossapidosta. Paikalla oli niin työnjohtoa kuin työntekijöitä. Auditoinnin aikana käytiin keskustelua katu- ja viherkunnossapidon arjesta, mm. työtehtävien jakamisesta, viestinnästä ja kausityöntekijöiden rekrytoinnista sekä perehdyttämisestä. Keskustelun jälkeen kierrettiin läpi Rollikkahallin työtilat ja lopulta jalkauduttiin Santalahden tapahtumapuistoon. Aurinkoisessa tapahtumapuistossa keskusteltiin työntekijöiden kanssa sekä käytiin katsastamassa uutta robottiruohonleikkuria.

Sen jälkeen vuorossa oli Koivistonkylässä sijaitseva rakentamisen projekti Rintamäenkujalla. Työmaalla on toteutettu vesihuollon, kadun sekä valaistuksen rakentamistöitä. Ryhmä kävi mm. tarkastelemassa rakenteilla olevia portaita, joissa on hyödynnetty olemassa olevaa materiaalia sen sijaan, että aina tilattaisiin uutta.

Lopuksi käsiteltiin kahden päivän auditoinnin tuloksia. Keskustelussa nostettiin esille onnistumisia sekä kehitysideoita ja -suosituksia. Positiivisina huomioina auditoija havaitsi työmaiden talouden seurannan käytännöt, työ- ja työmaakohtaiset perehdytykset sekä sisäisten auditointien käytännöt. Myös toiminnan johtaminen ja suunnittelu saivat positiivista palautetta osakseen. Erityisesti työyhteisön mukava ilmapiiri sai kiitosta sanoilla ”myönteisellä tavalla tamperelaisuus läsnä”.  Auditoinnissa ei havaittu poikkeamia. Auditoinnin suoritti Rakentamisen Laatu RALA ry.

 

 

 

Kotikulmat kuntoon
rotvallin molemmin puolin.