Uratarinat

Eelis Ylitalo – paikkatietopäällikkö

Paikkatietopäällikkö Eelis Ylitalon työura on ollut monivaiheinen. Eelis teki pitkään – kymmenisen vuotta – ravintolahommia kokkina ja keittiömestarina. Kymmenen vuoden rupeaman jälkeen tuli halu tehdä ihan jotakin muuta ja vaihtaa alaa tyystin.

”Päätin hakeutua 2014 Lapin AMK:ssa maanmittausinsinöörin opintoihin. Infralle päädyin alun perin opintoihin liittyvän harjoittelun kautta vuonna 2016 ja toimin tuolloin kartoittajan tehtävissä.”

Harjoittelun aikana Eelis sai esimieheltään vinkin avoimeksi tulevasta erikoissuunnittelijan paikasta.

”Minulla oli motivaatio kohdallaan ja sitä työnantaja selvästi arvosti. Tein asiakkaallemme, Tampereen kaupungille, opinnäytetyöni, sain opintoni suoritettua ja vakipaikan erikoissuunnittelijana.”

Kolmen vuoden erikoissuunnittelijan pestin jälkeen, vuonna 2021, Eelis aloitti paikkatietopäällikkönä. Paikkatietopäällikön arki koostuu päivittäisestä yhteistyöstä työntekijöiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa, hallinnollisista tehtävistä, talouden ja tavoitteiden seurannasta, ohjausryhmä- ja projektipalavereista sekä aineistojen ylläpito- ja prosessikehityksestä. Pääsääntöisesti työtehtävämme liittyvät viranomaisprosesseihin, infraomaisuuden hallintaan sekä paikkatiedon ylläpitoon ja koordinointiin.

”Ylläpidon lisäksi luomme ja kehitämme hallintamalleja, joissa määritellään esimerkiksi, mitä tietoa missäkin prosessissa täytyy tuottaa. Käytännön tekemisessä tämä voi tarkoittaa mm. leikkipaikan kunnossapitoa tai kadun rakentamista. Näillä hallintamalleilla tähdätään siihen, että olemassa oleva tieto olisi oikeaa, oikea-aikaista ja saavutettavissa.”

”Paikkatietoteknologian kehitys on hurjan nopeaa ja vauhdissa on pysyttävä mukana. Erilaisten aineistojen käsittely käsin vähenee ja tiedon tuottaminen on moninaisempaa.”

”Nykyisessä tehtävässäni tykkään sen monipuolisesta sisällöstä, joka tuo työhön energiaa, ja siitä, että saan suunnitella itse päiväni. Työtehtäväni ovat sopivan haastavia, eikä työni ole kuitenkaan pelkkää hallintoa ja ohjausryhmää. Infralla on hyvät työajat, loistavat etenemismahdollisuudet ja hyvät henkilöstöedut. Työyhteisö on toimiva ja työilmapiiri kunnossa, ne näyttelevät kuitenkin suurta roolia työssä jaksamisen ja työmotivaation osalta.”

Jarno Kähärä – työmaapäällikkö

Rakentamisen apulaistyönjohtajasta työmaapäälliköksi edenneen Jarno Kähärän vauhdikkaasti edennyttä uraa on siivittänyt kollegoiden apu ja työyhteisön yhteishenki. Jarnon ensimmäinen pesti Infralla oli kesätyö apulaistyönjohtajana keväällä 2020. Jarno suoriutui apulaistyönjohtajana mainiosti ja kun määräaikainen sopimus oli päättymässä puolen vuoden jälkeen, kysyttiin Jarnoa Infralle vastaavaksi työnjohtajaksi. Reppuun kertyi paljon uutta osaamista ja vuoden työnjohtajana toimimisen jälkeen rakentamisessa vapautui työmaapäällikön tehtävä, jota Jarnolle tarjottiin.

”Olen toiminut aiemmalla työurallani yksityisyrittäjänä talonrakennusalalla. Vaikka infrarakentamisesta ja talonrakentamisessa on paljon yhteistä, niin myös eroavaisuuksia on paljon. Olen kuitenkin voinut hyödyntää aiempaa osaamistani kattavasti.
Työmaapäälliköllä on kokonaisvastuu työmaasta ja työmaapäällikkö tekee tiivistä yhteistyötä työnjohtajan kanssa, jolla vastuu päivittäisestä toiminnasta. Työmaapäällikkö pitää yhteyttä tilaajaan ja viikoittaiset MVR-kierrokset, joissa kartoitetaan työturvallisuusriskejä, kuuluvat työmaapäällikön vastuulle.”

”Tyypillinen työpäiväni alkaa työmaakäynnillä. Työmaaporukan kanssa käydään läpi juoksevat asiat.  Yritän ratkoa mahdolliset esille tulleet ongelmat, tilaan tarvikkeita, laskutan ja käsittelen ostolaskuja sekä puran sähköpostejani.”

”Työni on mielekästä ja vaihtelevaa, meillä on tosi monipuolisia työmaita, kuten Kaupin stadion ja Kalevan liikuntapuisto.  Palkitsevinta työssäni on onnistumiset. Fiilis on mahtava, kun työmaa pysyy aikataulussa ja budjetissa, työt tehdään turvallisesti ja työntekijät voivat hyvin!”

”Uralla etenemistä on edesauttanut työkaverit, jotka ovat ihan huippuja – kaikki auttavat toisiaan. En ole aiemmin kokenut tällaista yhteishenkeä, Infra on ehdottomasti paras työyhteisö, missä olen työskennellyt.”

Kotikulmat kuntoon
rotvallin molemmin puolin.