Ajankohtaista

Tampereen Infran vastuullisuusasiat hyvällä tolalla

Tampereen Infran vastuullisuusasioita arvioitiin ensimmäistä kertaa Suomen Asiakastiedon ESG-kyselyn avulla. Raportin mukaan sosiaalinen vastuu sekä hyvä hallintotapa ovat Infrassa positiivisen arvion puolella eikä ympäristövastuun kantamisessakaan ollut huomautettavaa.

Sosiaalisen vastuun osalta arvioidaan mm. tilaajavastuulain mukaisia tarkastuksia sekä viranomaisten langettamia sosiaalisen vastuun mukaisia seuraamus- ja laiminlyöntimaksuja.

Yrityksessä noudatettavaa hyvää hallintotapaa arvioidaan mm. hallintotapaan liittyvien sertifikaattien sekä asiaan liittyvien seuraamus- ja laiminlyöntimaksujen ja vastuuhenkilöiden liiketoimintakieltojen perusteella.

Ympäristövastuuta arvioidaan mm. sertifikaattien ja ympäristömerkkien sekä edellä kuvattujen maksujen ja tuomioistuinten langettavien ratkaisujen pohjalta.

Vastuullisuusraportin tarkoituksena on auttaa yrityksiä ymmärtämään vastuullisen toiminnan merkitystä sekä kehittämään entistä vastuullisempia työmenetelmiä.

Koko ESG-vastuullisuusraportin voi ostaa Asiakastiedon nettisivujen kautta: Vastuullisuusraportti | Suomen Asiakastieto Oy

Kotikulmat kuntoon
rotvallin molemmin puolin.