Ajankohtaista

Tampereen Infralle on myönnetty ISO 9001-sertifikaatti

Tampereen Infralle on myönnetty 9.2.2024 ISO 9001 laadunhallintajärjestelmän sertifikaatti, jonka myöntäjänä toimi Kiwa Inspecta. Infra tarjoaa asiakkailleen korkealaatuista palvelua ja on valmis kehittämään toimintaa jatkuvasti. Sertifikaatin myötä pystytään valvomaan ja hallinnoimaan toiminnan laatua tehokkaasti sekä parantamaan suorituskykyä.

ISO 9001 laatustandardin myöntäminen osoittaa, että Infralla on sitouduttu täyttämään asiakkaiden odotukset sekä oltu valmiita ylläpitämään ja parantamaan toimintaa kaikilla sektoreilla. ISO 9001 laatujärjestelmän sertifikaatti on kansainvälisesti tunnustettu ja luotettava todistus, joka osoittaa yrityksen toimivan asiakaslähtöisesti ja järjestelmällisesti laadun kehittämisessä.

Laadunhallintajärjestelmä kattaa toiminnot, prosessit ja resurssit, joita tarvitaan organisaation tavoitteiden saavuttamiseen. Sertifikaatin myöntämistä edeltänyt työskentely sisälsi kouluttautumista, sisäisten auditointikäytäntöjen kehittämistä sekä riskienhallintaa, toiminnan prosessien kuvaamista ja dokumenttien hallinnan kehittämistä työskentelyn helpottamiseksi.

 

Kotikulmat kuntoon
rotvallin molemmin puolin.