Ajankohtaista

Puhtaanapitoluokitus nähtävillä

Tamperelaiset voivat nyt kertoa näkemyksensä keskusta-alueen katujen, jalkakäytävien, pyöräteiden viheralueiden, torien ja aukioiden puhtaanapidon laatutasotavoitteesta. Puhtaanapitoluokituksen luonnos on nähtävänä ja kommentoitavana 13.8.2023 saakka. Vaatimuksena puhtaanapidolle on, että alueet ovat käyttötarkoituksen mukaisesti siistejä, puhtaita ja viihtyisiä sekä käyttäjilleen turvallisia.

Puhtaanapitoluokituksella määritetään keskusta-alueen tavoiteltava puhtaanapidon laatutaso. Luokitus ohjaa käytännön puhtaanapitotöiden suunnittelua ja toteuttamista. Puhtaanapitoluokitus ohjaa niin kaupungin yleisten alueiden kuin yksityisten kiinteistöjen kunnossapitäjiä, joille kuuluu tonttinsa viereisen katualueen puhdistus.

Tampereen keskustan alueelle laadittiin ensimmäinen puhtaanapitoluokitus vuonna 2010. Luokitusta tarkennettiin vuonna 2013. Nyt tehdyssä puhtaanapitoluokituksen päivitystyössä on otettu huomioon keskustan muuttuneet alueet kuten raitiotie, alan päivitetyt asiakirjat ja lakiuudistukset. Lisäksi päivitystyössä on selkeytetty eri toimijoiden puhtaanapidon vastuita ja tarkasteltu puhtaanapitoluokkien ajantasaisuutta sekä keskustan puhtaanapitoluokituksen aluerajausta. Päivitystyö on toteutettu yhteistyössä Tampereen kaupungin, Tampereen Infra Oy:n ja Ramboll CM Oy:n kanssa.

Tampereen kaupungin keskustan puhtaanapitoluokituksen luonnos on nähtävillä 19.6.–13.8.2023 Tampereen palvelupisteessä, Frenckellinaukio 2B, sekä internetissä osoitteessa www.tampere.fi/ilmoitustaulu (kohdassa Muut kuulutukset ja ilmoitukset).

Kotikulmat kuntoon
rotvallin molemmin puolin.