Ajankohtaista

Matonpesupaikat odottavat mattopyykkäreitä

Kaikki Tampereen 19 matonpesupaikkaa on jo avattu matonpesijöiden käyttöön.

Kaikilla matonpesupaikoilla on vakiovarustuksena pesualtaat pesulautoineen, mankeli veden puristamiseksi matoista sekä valutuspuomit. Matonpesupaikkojen vedenpumppaus on säädetty siten, että altaita voi käyttää kello 5–21.  Altaissa saa pestä vain mattoja ja muita tekstiilejä. Koska kuivauspuomeja on vain muutamia, niillä voi ainoastaan valuttaa liiat vedet pois pestyistä matoista. Loppukuivatus kannattaa tehdä kotona.

Pesupaikkojen pesuvesi otetaan matonpesupaikkojen viereisistä järvistä, ainoastaan Halkoniemen ja Santalahden matonpesupaikoilla käytetään pesuvetenä vesijohtovettä.

Matonpesupaikoille on sijoitettu myös kierrätysmateriaalista tehtyjä penkkejä levähdystaukoja varten.

Muistathan jättää pesupaikan aina siistiin kuntoon oman käytön jälkeen.

Santalahden matonpesupaikka

Ympäristöystävällisintä on pestä matot matonpesupaikalla

Mattoja ei saa pestä järvissä eikä muissa vesistöissä eikä maallakaan siten, että pesuvedet pääsevät suoraan vesistöön tai ojaan. Maton pesu järvessä likaa vesistöjä aiheuttaen muun muassa veden samentumista, rannan roskaantumista ja leväkasvuston voimistumista. Mattojen pesu vesistöissä on kielletty Tampereen kaupungin ympäristönsuojelumääräyksissä.

Matonpesupaikkojen huollosta ja korjauksista vastaa Pimara Kunnossapito Oy, puh.  040 1588 706 (ensisijainen) tai puh. 040 1588 907. Kiireettömämpiä asioita voi toimittaa sähköpostilla satamat@pimara.fi.  Puhelinnumerot vikailmoitusten ja ilkivaltakorjausten tekoa varten löytyvät myös matonpesupaikkojen infotauluista.

Matonpesupaikat suljetaan syyskuun puolivälissä.

Sivulta www.tampere.fi/matonpesupaikat löytyy lisätietoa matonpesupaikoista.

Maaratiedot ja kartat matonpesupaikat

Kotikulmat kuntoon
rotvallin molemmin puolin.