Ajankohtaista

Lumo-ohjelma voi tuoda niityn lähipuistoon

Luonnon monimuotoisuusohjelma LUMO tähtää luonnon monimuotoisuuden vaalimiseen kasvavassa kaupungissa ja tiivistyvässä kaupunkirakenteessa myös suojelualueiden ulkopuolella ja kaupunkilaisten lähiympäristöissä.

Tampereella on aloitettu monipuolistamaan nurmikonleikkuuta pilottikohteissa. Kohteet voivat olla aiemmasta poiketen hyvinkin keskeisillä paikoilla.

Tampereen Infran työmaapäällikkö Jussi Suomisen mukaan lähipuisto ei välttämättä enää ole, eikä voi olla, yhtä kuin oleskelunurmikko ja puita.

–      Näiden pilottikohteiden myötä kaupunkilaiset pääsevät totuttelemaan monipuolisempaan ja runsaampaan puistomaisemaan.

Lumo-ohjelman aikataulun mukaan kesän 2023 aikana kartoitetaan tavanomaisten kunnossapitotöiden yhteydessä sopivia pilotointikohteita ja aloitetaan nurmikon leikkuutapojen kehittäminen kukkivaa kasvillisuutta suosivaksi. Pilotointeihin kuuluvat mm. soveltuvilla kohteilla nurmen leikkauksen vähentäminen ja luontaisen niittykehityksen mahdollistaminen. Pilotoinnissa huomioidaan myös kokeilut kukkivien kasvien leikkauksen porrastuksesta. Toimintaa kehitetään pilotoinneista kerätyn palautteen perusteella.

Tampereen ilmasto- ja ympäristövahtiin on koottu Tampereen kaupungin toimet luontokadon torjumiseksi ja kaupunkiluonnon monimuotoisuuden lisäämiseksi sekä toimenpiteiden seurannan mittarit. Vahti on päivittyvä seurantatyökalu.

Lisätietoa ilmastovahdista:

https://ilmastovahti.tampere.fi/lumo/actions/16

Lisätietoja Tampereen LUMO-ohjelmasta:

https://www.tampere.fi/luonto-ja-ymparisto/luonnonsuojelu/luonnon-monimuotoisuusohjelma-2021-2030

Viinikanpuiston nurmikkoa
Kukkivan kasvillisuuden suosimiseksi on osa nurmikosta jätetty leikkaamatta Viinikanpuistossa

Kotikulmat kuntoon
rotvallin molemmin puolin.