Ajankohtaista

Lampaat määkivät arvoniityillä

Lammaskatraat saapuvat tänäkin kesänä laiduntamaan ja hoitamaan Tesoman Kohmanpuiston ja Peltolammin Rukkamäenpuiston arvokkaita niitty- ja maisema-alueita. Lampaat myös elävöittävät ympäristöä ja tuovat iloa ja elämyksiä asukkaille. Lampaita voi käydä katsomassa aidan takaa, mutta niitä ei saa ruokkia, jotta ne pysyisivät terveinä.

Peltolammille Rukkamäkeen lammaslauma saapuu keskiviikkona 1.6.2022 noin kello 11 Huitun tilalta Mouhijärveltä ja Tesoman Kohmanpuistoon maanantaina 6.6.2022 noin kello 10 Punaisen pässin tilalta Juupajoelta.

Rukkamäenpuiston arvoniityn 15 lammasta ovat rodultaan suomenlampaita, ahvenanmaanlampaita ja norjalaisia rygja-lampaita. Kohmanpuiston maisemaniityn kahdeksan lammasta ovat suomenlampaita. Molempien laumojen lampaat ovat uuhia eli naaraspuolisia. Lampaiden määrää voidaan vähentää kesän aikana laitumen ruohon kasvun mukaan.

Laidunnuksen ansiosta perinteiset niittylajit saavat lisää elintilaa, ja eläinten lanta houkuttelee uutta hyönteis- ja lintulajistoa. Kohmanpuiston noin 1,5 hehtaarin laajuinen laidunalue sijaitsee Tohloppijärven rannan läheisyydessä Mediapoliksen ja ulkoilureitin välissä. Rukkamäenpuisto sijaitsee Rukkamäentien varrella vastapäätä Peltolammin koulua.

Ethän ruoki lampaita – laitumen ruoka riittää

Rukkamäenpuiston ja Kohmanpuiston lammashakojen opastauluissa kerrotaan laidunnuksesta ja ruokintakiellosta: eläinten hyvinvoinnin kannalta on tärkeää, ettei niitä ruokita. Ruoan tähteet houkuttelevat jyrsijöitä ja lintuja, joiden ulosteet ovat terveysriski eläimille. Lampaat saavat rehevää ja monipuolista ravintoa laitumelta.
Lampaiden hyvinvointia sekä aitauksen kuntoa seurataan päivittäin. Eläinten päivittäisestä valvonnasta ja aitauksen ylläpidosta vastaa AH-Toimi Oy.

Kotikulmat kuntoon
rotvallin molemmin puolin.