Ajankohtaista

Järvensivun puistossa pilotoidaan kiertotalousratkaisuja

Loppukeväällä 2024 järjestettiin KIERTOTRE:n ja Business Tampereen toimesta haastekilpailu, jossa haettiin paikallisia luonnonmukaisia ja luonnon monimuotoisuutta tukevia kiertotalousratkaisuja. Tuolloin Kekkilä-BVB:n Petra Salonen kontaktoi Tampereen Infraa löytääkseen kesäisen työmaakohteen, jossa voitaisiin testata paikallista kasvualustakokeilua hyödyntämällä kohteessa jo valmiiksi olevaa maa-ainesta. Sopiva kohde löytyi Järvensivun puiston tulevasta työmaasta ja hakemus kilpailuun laitettiin eteenpäin.

Voitto tuli!

KIERTOTRE:lta ja Business Tampereelta kantautui kesäkuussa iloisia uutisia: Kekkilä-BVB:n ehdotus eteni käytännönläheisenä, hyvin mietittynä ja toteutettavissa olevana ehdotuksena maaliin asti. Näin ollen heinäkuussa päästään Järvensivun puiston kasvualustakokeilussa käytännön pilotointiin asti. Tampereen Infra onnittelee voittajaa ja odottaa hienoa yhteistyöprojektia niin Kekkilä-BVB:n, tilaajan Tampereen Kaupungin, Tampereen Infran rakentamisen puolen kuin KIERTOTRE:n ja Business Tampereenkin kanssa.

Paikallisesti tuotettu kasvualustakokeilu kartuttaa kokemusta 

Kasvualustapilotoinnin myötä Järvensivun puisto tulee osaltaan antamaan tärkeää tietoa vastaavien projektien kiertotalousratkaisujen mahdollisuuksista sekä mahdollisista ongelmakohdista, joita päästään siten käytännössä ratkomaan. Paikallisesti tuotetun kasvualustan toivotaan olevan kustannustehokkaampi, päästöiltään pienempi sekä tukevan luonnon monimuotoisuutta edistäviä viherratkaisuja. Riskikartoituksessa otetaan huomioon vieraslajit sekä muut mahdolliset urakoinnin toteutukseen liittyvät haasteet. Kekkilä-BVB tuo kasvualustakokeiluun mukaan laadunvarmistuksen sekä tuotetun kasvualustan päästövaikutuksien laskennan.

Kesällä urakoidaan, syksyllä kuullaan tuloksia

Kasvualustakokeilu toteutetaan Iidesrannalla Järvensivun puistossa heinä-elokuussa, jonka jälkeen pääsemme syksyllä 2024 kuulemaan Kekkilä-BVB:n raporttia toteutuneesta kokeilusta, päätelmiä pilotoinnin sujumisesta ja lopputuloksista. Tampereen Infra vastaa työmaan urakoinnista ja työn tilaajana on Tampereen kaupunki.

Järvensivun puistoon tutustumassa Petra Salonen, Kekkilä-BVB ja Lassi Hannula, Tampereen Infra
Kotikulmat kuntoon
rotvallin molemmin puolin.