Ajankohtaista

Infralaiset kouluttautuivat uhka- ja vaaratilanteita varten

Henkilöstön toiveita kuultiin koulutuksen järjestämisessä, kun reilu 130 infralaista päivitti taitojaan uhka- ja vaaratilanteissa toimiseen Poliisiammattikorkeakoululta tilatussa koulutuksessa.

Lainsäädännöllisten ja psykologisten näkökulmien lisäksi koulutusta räätälöitiin huomioimaan infralaisten tyypillisimpiä työtehtäviä ja työympäristöjä eri vuoden- ja vuorokaudenaikoina sekä henkilöstön aiemmin työssään kohtaamia uhka- ja vaaratilanteita.

Koulutuksen tavoitteena oli tietoisuuden ja toimintavalmiuksien lisääminen yllättävien ja uhkaavien tilanteiden osuessa kohdalle.

Saimme hyviä vinkkejä mm. siihen, millaista varautumista työtiimeissä voi tehdä ennakolta tunnistamalla erilaisia tilanteita ja niiden syntytekijöitä sekä suunnittelemalla ja harjoittelemalla erilaisia toimintamalleja, uhka- ja vaaratilanteiden jäkeistä ensiapua unohtamatta.

Kotikulmat kuntoon
rotvallin molemmin puolin.