Ajankohtaista

Infra RALA-auditoinnin kohteena

Infran laatujärjestelmän mukaista toimintaa tarkasteltiin jälleen 20. – 21.6. pidetyllä RALA-auditoinnilla.

Hyvien toimintatapojen hyödyntämiselle ja jakamiselle käytännön toiminnassa keskittyvässä auditoinnissa arvioitiin rakentamisen ja kunnossapidon projekteja eri vaiheissa.

Rakentamisen kohteista toiminnan menettelyitä tarkasteltiin Holvastin kaava-alueen katu- ja kunnallistekniikan rakennustyömaalla sekä kahdessa viherrakennuskohteessa, jotka olivat Tuomikujan päiväkodin suunnittelu- ja rakentamistyömaa (ST-hanke) ja Kalevan liikennepuiston työmaa.

Kunnossapidon osalta RALA-auditoinnin tarkastuksen kohteena olivat puiden hoito ja matonpesupaikat sekä keskustan katukunnossapito.

Infran rakennuttamispäällikkö Kati Suhonen kertoo, että RALA-auditoinnissa saatu palaute oli pääosin positiivista.

Holvastin kohteessa positiivista palautetta saatiin asukastiedotuksesta ja turvallisuustuokioista.

Kunnossapidon osalta puiden hoidon ja matonpesupaikkojen onnistuneesti toteutetusta hankinnasta saatiin positiivista palautetta.

Keskustan katukunnossapidossa on tapahtunut hyvää kehitystä vuoden aikana ja talvihoidon laatutaso on parantunut.

Myös kehittämiskohteita RALA-auditoinnissa löytyi. Tuomikujan projekti oli ensimmäinen Suunnittele ja toteuta -hanke Tilapalveluiden kanssa. Mallia pidettiin hyvänä kaikkien osapuolten kannalta, mutta prosessin toimintatapojen sekä suunnitelmien tarkastuskäytäntöjen kehittämistä ST-hankkeissa pitää vielä jatkaa.

Luiskatyömaa Kolmenkulmassa

Kotikulmat kuntoon
rotvallin molemmin puolin.