Eettinen ilmoituskanava

Ilmoituskanavassa voit ilmoittaa Tampereen Infra Oy:n toimintaan liittyvästä väärinkäytösepäilystä. Meille on ensiarvoisen tärkeää, että saamme mahdollisuuden puuttua epäkohtiin ja kehittää toimintaamme.

Voit tämän kanavan kautta ilmoittaa luottamuksellisesti havaitsemistasi tai epäilemistäsi väärinkäytöksistä tai muusta asiattomasta toiminnasta.

Huomioithan että kanava on ensisijaisesti tarkoitettu ilmoituksiin, jotka koskevat: rikosta, rikkomusta, väärinkäytöstä, laiminlyöntiä tai tekoa, josta 1) voi seurata vankeusrangaistus, sakko tai rangaistusluonteinen hallinnollinen seuraamus tai 2) voi seurata yleiseen etuun kohdistuva uhka tai vakava haitta taikka huomattavia riskejä yhteiskunnan hyvinvoinnille.

Lain (EU direktiivi 2019/1937) soveltumisen ja ilmoittajan suojan saamisen edellytyksenä on, että ilmoitettavasta rikkomisesta voisi seurata jokin edellä mainituista seuraamuksista.

Tampereen Infra Oy käsittelee kaikki ilmoitukset luottamuksellisesti ja ilmoittajan yksityisyyttä kunnioittaen, vaikka ne eivät kuuluisikaan edellä mainitun lain soveltamisalaan.

Jätä Ilmoitus

 

Kotikulmat kuntoon
rotvallin molemmin puolin.