Ajankohtaista

Hatanpään Kartanonpuisto ja arboretum sai jälleen Green Flag Award -palkinnon

Hatanpään kartanopuisto ja arboretum palkittiin laadukkaasti ylläpidettynä viheralueena Green Flag Award -tunnuksella jo viidettä kertaa, ja puistossa liehuu sen merkiksi Green Flag Award -lippu seuraavankin vuoden.

Tuomareita miellytti etenkin Hatanpään Kartanopuiston ja arboretumin hyvä kunnossapidon taso ja luonnon monimuotoisuutta lisäävä kasvillisuus. Reunavyöhykkeen puusto on hyvin säilytetty, ja nurmen on annettu kasvaa niityksi. Myös alueen kulttuuriperintö on otettu mallikkaasti huomioon varsinkin kartanon alueella ja ruusutarhassa, joka henkii vanhan ajan tunnelmaa.

Puistoa hallinnoi kaupunkiympäristön palvelualueen viheralueet ja hulevedet -yksikkö,  ja kunnossapidosta vastaa Tampereen Infra Oy.

Koulutettu tuomaristo arvioi viheralueita

Green Flag Award on viheralueiden kunnossapidon ja hallinnoinnin laadun tunnistava palkintojärjestelmä, jota hallinnoi englantilainen Keep Britan Tidy -organisaatio, Suomessa Viherympäristöliitto ry.

Green Flag Award -palkintojärjestelmä on ainoa laatuaan koko maailmassa, jossa koulutettu tuomaristo arvioi viheralueen toimintaa kirjallisesti hallinnointisuunnitelman avulla sekä kohdekäynneillä. Jokainen hakija vastaanottaa vuosittain kirjallisen ammattilaispalautteen, jossa arvioidaan viheralueen toimintoja 27 kohtaa sisältävän kriteeristön avulla. Kriteeristö vakiinnuttaa yleiset standardit laadukkaille viheralueille. Sen avulla voidaan esimerkiksi perustella alueiden vaatimaa rahoitusta sekä houkutella lisää käyttäjiä viheralueille.

Lisätietoja:

Green Flag Award -toiminta Suomessa

Hatanpään arboretum

Teksti: Tarja Nikupaavo-Oksanen

Kuva: Miia Heikka

Kotikulmat kuntoon
rotvallin molemmin puolin.