Ajankohtaista

Haluatko tietää mikä on kotikatusi tai kävelytiesi hoitoluokka?

Palautejärjestelmämme karttaa suurentamalla on mahdollista katsoa eri katujen ja muiden väylien hoitoluokitus, toimenpiderajat ja -ajat. Mikä on suurin sallittu lumen ja sohjon syvyys ja missä ajassa se pitäisi pystyä poistamaan rajan ylittyessä.

Palautejärjestelmässä voit myös selata saatuja palautteita ja niihin annettuja vastauksia erilaisin rajauksin. Esimerkiksi 1.1.2022 – 17.2.2022 välisenä aikana on järjestelmään tullut 3455 palautetta, joista tämän kirjoitushetkellä oli käsittelemättä 285 palautetta.

Kunnossapidon palautejärjestelmä

Kotikulmat kuntoon
rotvallin molemmin puolin.