Verkkolehti Infralainen

Marraskuun alussa ilmestyneessä Infralaisessa kerrotaan mm. hulevesien käsittelystä, ylijäämämaiden hyödyntämisestä ja leikkipuistojen kunnossapidosta.