Tohlopilla tehdään muutoksia kulkureitteihin

Tohloppijärven hoito- ja käyttösuunnitelman pohjalta on laadittu suunnitelma Tohlopin uimarannan kohdalla kulkevan käytävän uudeksi linjaukseksi. Uuden käytävän rakentaminen aloitetaan ensi viikon aikana ja työt kestävät arviolta vuoden loppuun saakka. Työstä ei aiheudu haittaa kulkijoille. Nykyinen käytävä on käytössä siihen asti, kun uusi käytävä saadaan rakennettua ja valaistua. Samassa yhteydessä Jussinojan päähän rakennetaan veden virtausta säätelevä kaivo.

Työn toteuttaa Tampereen Infra aliurakoitsijana Mikko Sallinen Oy. Työn valvojana toimii rakennuttajahortonomi Petri Kujala Infrasta.