Tohlopilla tehdään metsätöitä helmikuussa

Tohloppijärven ympäristössä aloitetaan metsätyöt helmikuun alussa. Metsätöiden tarkoituksena on avata niittyalueita, raivata maisemapellon reuna-alueita ja ojan varsia sekä tehdä maisemapellon reunaan toimiva oja. Rantakäytävältä maisemapellon kohdalta tullaan myös avaamaan kaksi näkemäsektoria Tohloppijärvelle. Pyydyspohjankadun pysäköintialueen reuna-alueet siistitään työn yhteydessä. Työt kestävät arviolta helmikuun ajan.

Kohteen urakoitsijana toimii Etelä-Pirkanmaan metsänhoito Oy.

Tohloppijärven ympäristön kehittämissuunnitelma ja viheralueiden hoitosuunnitelma 2019 – 2030 hyväksyttiin 2.5.2019 yhdyskuntalautakunnassa. Suunnitelma löytyy alla olevasta linkistä.

https://www.tampere.fi/tiedostot/t/vUziAAtl5/Tohloppijarvenymparistonkehittamissuunnitelma.pdf

Lisätietoja kohteesta:
työnjohtaja Juha Lehtonen
Etelä-Pirkanmaan metsänhoito Oy
puh. 0400 689 746
s-posti: juha@epmhoy.fi

Kohteen rakennuttaja/tilaaja:
rakennuttajahortonomi
Petri Kujala
Tampereen Infra Oy
puh. 0500 628 295
s-posti: petri.kujala@tampere.fi