Tampereen kaupungin liikennemerkkejä inventoidaan

Tampereen Infra Oy on aloittanut laajamittaisen liikenteenohjauslaitteisiin kuuluvien liikennemerkkien inventoinnin. Inventoinnin tarkoituksena on saada tietoa kaupungin hallinnoimien alueiden liikennemerkeistä, ajoratamerkinnöistä sekä niiden kunnosta. 1.6.2020 voimaan tulleen tieliikennelain mukaan vanhat liikennemerkit tulee päivittää 10 vuoden siirtymäajalla uusiin liikennemerkkimalleihin, lisäksi laissa on kaupungeille velvoite toimittaa tietoja liikenteenohjauslaitteista Väyläviraston Digiroad-järjestelmään. Lain tavoite on tuottaa kattava ja ajantasainen liikenteenohjauslaitteiden aineisto, jonka avulla aidosti mahdollistetaan tiedolla johtaminen ja liikenteen palveluiden kehitys.

Infralaisia keilauspuuhissa

Tampereen kaupunki ei jäänyt nuolemaan näppejään, vaan on aloittanut ensimmäisten kaupunkien joukossa nykyisten liikennemerkkien laajamittaisen inventoinnin ja ylläpitoprosessin kehittämisen. Tampereen Infra Oy suorittaa kaupungin katuverkolla inventointiin liittyvät 360 panoraamakuvaukset ja muun tarvittavan datan keruun toukokuussa.  Inventoinnin yhteydessä selvitetään myös ajankohtaista tietoa katujen pintojen kunnosta, kuten urasyvyyksistä.

360 panoraamakuvaus ja laserkeilaus aloitettiin 11.5.2021 ja on määrä saada päätökseen viimeistään 27.5.2021. Laserkeilaus suoritetaan noin 100 kilometrin mittaiselle kuluvalle katuverkolle, mutta 360 panoraamakuvaus kattaa koko kaupungin reilun 700 kilometrin katuverkoston. Tiedot liikenteenohjauslaitteista kerätään sekä Väyläviraston että Tampereen kaupungin infraomaisuuden hallinnan tarpeisiin. Lisäksi Tampereen Infra Oy on ollut mukana kehittämässä kerättyjen tietojen ylläpitojärjestelmää yhdessä Gispo Oy:n kanssa. Tampereen kaupunki ja Tampereen Infra Oy on ollut ja on myös jatkossa mukana kehittämässä muiden kaupunkien ja kuntien kanssa tehokasta toimintamallia liikenneohjauslaitteiden inventointiin ja tietojen ylläpitoon.