Pyynikin kallioluolan suuaukon seinämää korjataan teräsverkolla

Pyynikillä käynnistetään maanantaina 23.11.2020 Pyynikintien varrella olevan kallioluolan suuaukon korjaustyöt. Työ kestää kolmisen viikkoa ja valmistuu joulukuun loppuun mennessä.

Työ ei juurikaan aiheuta liikennehaittaa, koska työskentely tapahtuu luolan edessä olevalla aidatulla pysäköintialueella. Kallion poraaminen ja pultittaminen aiheuttavat meluhaittaa. Korjaustöitä tehdään arkisin kello 7 – 18 välisenä aikana.

Kallioluola sijaitsee Pyynikintie 34:n kohdalla. Korjattavan kallioseinämäalueen korkeus on enimmillään 13 metriä ja pituus noin 30 metriä.

Kallioseinämässä on ollut rakoilua ja rapautumista, ja korjaustyöllä estetään irtokivien ja lohkareiden irtoaminen ja vieriminen alemmas kallioseinämään, luolan suuaukolle ja alueen pysäköintialueelle. Kallioseinämää korjataan kiinnittämällä kallioon teräsverkko lujituspultteihin, jotka on juotettu porareikiin laastilla.

Kallioseinämä sijoittuu Pyynikin luonnonsuojelualueelle. Välttämättömien turvallisuutta lisäävien toimenpiteiden vuoksi kallion verkottaminen on todettu tarpeelliseksi. Luonnonsuojelualuetta valvova viranomainen eli ELY-keskus on hyväksynyt suunnitelman. Verkon asentamiseksi joudutaan poistamaan muutamia rinteessä kasvavia puita, mutta töistä ei aiheudu merkittävää haittaa luontoarvoille tai maisemalle.

Korjaustyön urakoitsijana on Maanrakennus Mikko Sallinen Oy. Päätoteuttajana ja urakan rakennuttajana toimii Tampereen Infra Oy ja tilaajana Tampereen kaupunki.

Lisätietoja

Tampereen Infra Oy
Työpäällikkö Teemu Kylmäkoski
puhelin 040 801 6376

Teksti Tarja Nikupaavo-Oksanen