Pyöräteiden kuntoa kartoitetaan joukkoistetusti mobiilipelin avulla 10.7. alkaen

Tampere on mukana kokeilussa, jossa kuusi kaupunkia kokeilee kuntalaisille mobiilipelin kautta joukkoistettua pyöräteiden kuntokartoitusta. Tapahtuma starttaa lauantaina 10. heinäkuuta ja on käynnissä, kunnes kaikki tiet on kartoitettu. Tampereella poljettavaa on n. 500 km.

Pyörän tangossa sovellus kuntokartoitusta varten

Kokeilun toteuttaa Crowdchupa, joka on joukkoistettuun ja pelillistettyyn datankeruuseen keskittyvä tamperelainen startup-yritys. Crowdchupa-sovelluksen avulla teiden kuntokartoitusten kustannukset voidaan jopa puolittaa nykyisestä. Joukkoistamalla kartoitukset on mahdollista toteuttaa tunneissa, kun ne ennen kestivät jopa viikkoja.

Osallistuminen tapahtuu polkupyörän tankoon kiinnitettävällä älypuhelimella ja siihen ilmaiseksi ladattavalla Crowdchupa-mobiilisovelluksella. Käyttäjät poimivat pyöräillessään sovelluksen kartalla näkyviä virtuaalisia kolikoita ja marjoja nauhoittamalla videota, josta tekoäly tunnistaa pyöräteiden vauriot.

– ”Kaikki kerättävät objektit ovat rahanarvoisia, ja keskimäärin käyttäjät pääsevät tienaamaan yli kaksi euroa kilometriltä. Ahkerimpien polkijoiden palkkiot voivat siis liikkua jo varsin suurissakin summissa”, sanoo Crowdchupan toimitusjohtaja Toni Paju.

Kerättyä tietoa käytetään katuverkon korjausvelan selvittämiseen ja pyöräteiden kunnossapidon suunnitteluun. Kiinnostus joukkoistettua kuntokartoitusta kohtaan on ollut hyvässä kasvussa.

Tampereen Infra toimii Tampereen kaupungin omaisuustiedonhallinnan kumppanina:

  • ”Toukokuussa Tampereella tehtiin muutaman päivän aikana kaikkien katuväylien osalta vastaava kartoitus autolla. Toki tuon kartoituksen pääasiallinen tarkoitus on inventoida liikenneohjauslaitteet kuten liikennemerkit ja ajoratamerkinnät. Liikenneohjauslaitteiden tiedot inventoidaan erillisen mobiilikartoitusjärjestelmän 360-panoraamakuvista, mutta kuntotiedot vastaavalla tavalla kuin tässä joukkoistetussa projektissa”, Tampereen Infra Oy:n asiakkuus- ja ICT- päällikkö Olavi Ujanen kertoo.
  • ”Tampereen kaupunki on kehittänyt reilun kymmenen vuoden ajan paljon infraomaisuuden hallintajärjestelmiä, ja viime vuosina erityisesti erilaisten infraomaisuuslajien ylläpitoprosesseja on kehitetty, joten tehokkaat inventointitekniikat ovat myös keskiössä”, Ujanen jatkaa.

Tampereen Infra on toiminut tässä kokeilussa projektin alkupäässä lähtötiedon tuottajana ja määrittelemässä, mitkä väylät kuvataan. Projektin loppupäässä huolehditaan siitä, että videot siirtyvät RoadAI-tekoäly palveluun analysoitavaksi. Tampereella analysoitua dataa hyödynnetään mm. katu- ja kevyen liikenteenväylien kunnossapidon työohjelmien suunnitteluun.

Tampere saa tänä vuonna kaikkien väylien eli katujen ja kevyenliikenteenväylien kuntotiedot, mikä on tärkeää elinkaariajattelunkin kannalta. Tämän projektin yhteydessä saadaan tiedot myös kevyenliikenteenväylien liikenteenohjauslaitteista. Liikenneohjauslaitteiden tarkat tiedot ovat tärkeitä liikennejärjestelmä- ja katusuunnittelijoille.

Lisätietoja:

Tampereen Infra Oy, Olavi Ujanen, Asiakkuus- ja ICT- päällikkö, 050 3516 571, olavi.ujanen@tampere.fi

Crowchupa Oy, Toni Paju, toimitusjohtaja, 050 322 6263, toni.paju@crowdchupa.com

kuvat: Juhani Poutanen / Crowchupa Oy