Pispalassa raivataan auki paahderinteitä

Häränsilmäkasvustoa

Provastinpuiston, Porraspuiston ja Porraspuistikon paahderinteitä raivataan ja avoimutta lisätään laaditun arvoniittyjen hoitosuunnitelman mukaan.

Pispalan arvoniityt ovat kasvi- ja hyönteislajistoltaan arvokkaita alueita, joiden eliöyhteisöt ovat hyvin omaleimaisia ja erikoistuneita, eikä niitä tavata mistään muualta. Pispalan paahderinteet kuuluvat Tampereen kaupungin luonnonsuojeluohjelman aktiivista hoitoa vaativiin arvokkaisiin luontokohteisiin.

Paahderinteiden hoidon ensisijaisena tavoitteena on lisätä rinteiden avoimuutta ja paahteisuutta poistamalla varjostavaa puustoa. Paahteisuuden lisääntyessä harvinaisen ja uhanalaisen paahdelajiston on mahdollisuus elpyä ja palata alueelle. Muita tavoitteita ovat säännöllisen hoidon aloittaminen, kulttuuri- ja vieraslajien torjunta sekä ihmisten tietoisuuden ja arvostuksen lisääminen harvinaisia paahdeniittyjä kohtaan.  

Pispalanharjun rinteet ovat myös maisemakuvallisesti merkittäviä alueita. Rinteiden yläosista avautuvat paikon pitkät näkymät Pyhäjärvelle.

Raivattavan alueen pinta-ala on n. 0,50 ha. Raivaustöiden on tarkoitus alkaa torstaina 20. helmikuuta ja työt kestävät noin kaksi viikkoa. Raivattava puusto ja vesaikko kerätään alueelta pois.

Lisätietoja:

Asiakaspalvelu, Palvelupiste Frenckell
palvelupiste.frenckell@tampere.fi
puh. 03 5656 4400

Työn toteuttaja Etelä-Pirkanmaan metsänhoito Oy
Työnjohtaja Juha Lehtonen
puh. 0400 689 746

Suunnittelija ProAgria Etelä-Suomi, MKN Maisemapalvelut
Maisema-asiantuntija Riikka Söyrinki
puh. 040 7447 231