Paikkatieto

Meirän porukka koostuu noin 40 paikkatiedon ammattilaisesta. Olemme helposti lähestyttävä rakentamista ja suunnittelua edistävä paikkatiedon osaaja, joka yhteistyötä hyödyntäen parantaa jatkuvasti palvelujaan asiakaspalautteiden avulla sekä kehittämällä prosessien tuottavuutta jatkuvan kehittämisen mallilla (Lean).

 • drone

TARJOAMAMME PALVELUT

Suunnittelun ja rakentamisen lähtötiedon tuottaminen

Erilaisten tuotantomenetelmien ja tekniikoiden avulla uuden tiedon tuottamista.

 • Ilmakuvaus ja laserkeilaus
  • esim. Drone-kuvaukset
 • Tutkimukset
  • maa- ja kallioperätutkimukset
  • veteen ja vesistöön liittyvät tutkimukset
  • maa- ja kallioperään sekä veteen liittyvien näytteiden otot.
  • maalaboratoriotyöt
 • Maastomittaukset
  • suunnitteluun liittyviä selvityksiä ja lähtöaineistoja
  • rakentamisen liittyviä laadunvalvontamittauksia, massojen ja pinta-alojen määrittämistä
  • johtotietojen mittauksia
  • erilaisia kartoitusmittauksia
 • Liikenneselvitykset
 • Muita lähtötiedon tuottamistapoja
  • katutilan videointi
  • kohteiden valokuvausta

Aineistoylläpito

Erilaisissa tietojärjestelmissä olevien tietoaineistojen ylläpitoa ja luovuttamista     

 • Nykyisiä ylläpitotehtäviä:
  • Infraomaisuustiedot
  • kantakartta-tyyppiset tiedot
  • ajantasa-asemakaava
  • opaskartta-aineisto
  • pohjatutkimus- ja pohjavesirekisteri

Tuotteet

Erilaisten paperisten ja digitaalisten kartta- ja julkaisutuotteiden tuottaminen digitaalisista lähtötietoaineistoista.

 • pyöräilykartat
  • opaskartta (seinäkartta)
  • muut teemakartat

Eri tavoin tuotetuista digitaalisista lähtöaineistoista tuotettavia tuotteita ja tietomalleja

 • infrasuunnittelun lähtötietomallit
  • rakentamisen koneohjausmallit
  • 3d-kuorimallit
  • ortoilmakuvat

Palvelut

 • Rakennusvalvonnan prosessi      

Kokonaispalvelu pitää sisällään rakennuslupavaiheen sovittujen ominaisuustietojen ylläpitämisen, rakennusten paikan määrittämisen, maastoon merkitsemisen ja sijaintikatselmuksen, sekä näihin liittyvän asiakaspalvelun ja tiedon ylläpitämisen.

 • Kiinteistönmuodostamisprosessi                                  

Kokonaispalvelu pitää sisällään kiinteistön paikan määrittämisen, tarvittaessa rajamerkkien maastoon merkitsemisen tai tarkastamisen sekä näihin liittyvän tiedon ylläpitämisen.

Tonttijakojen ja toimituksien valmistelu (asiakirjat ja kartat) ja KTJ rekisteröinti.

 • Kiintopisteverkko

Kaupungin vastuulla olevan JHS184: luokka E3 tasokiintopiste-verkon ja vastaavalla tasolla olevan korkeuskiintopisteverkon ylläpito.

 • Pysyvän GNSS/RTK-tukiasemaverkon ylläpito              

Kiinteistöihin sijoitettujen, tarkkaan satelliittipaikannukseen tarkoitettujen, kolmen pysyvän tukiaseman toiminta ja niiltä lähetettävän korjaussignaalin hallinnointi.

 • Pohjaveden korkeuden seuranta                                  

Uusien pohjavesiputkien asennus, pohjavesiputkien vedenpinnan seuranta ja tiedon tallentaminen pohjatutkimusrekisteriin. 

 • Asiantuntijapalvelut                                       
  • Tarvittaessa erilaisiin maankäytön prosessiin liittyviä asiantuntija, projektinhallinta, kehittämis-, mittaus- tai tutkimuspalveluita.
  • Muita erityistehtäviä:
   • järvien hapettimien asentaminen ja huoltaminen
   • mittauslaitteiden käyttötukipalvelut
 • Aineistoluovutukset ja selvitykset 

Suunnitteluun tarvittavien lähtöaineistojen hankkimista, tarvittaessa aineiston muokkausta ja luovuttamista kaupunkiympäristön kaava- ja infrasuunnitteluun liittyen aineistojen kokoamista, paketoimista ja luovuttamista.

Oskari karttapalveluun

Numeerisen kartta-aineiston tilauslomake

RTK-korjauspalvelun tunnusten tilaus