Hae paikkatietokoordinaattoriksi

Infran paikkatietopalvelut etsii joukkoonsa henkilöä uusien paikkatietoon tukeutuvien digitaalisten järjestelmien hyödyntämiseen ja niiden mukaisten uusien tuotantoprosessien luomiseen, käyttöönottoon ja jalkauttamiseen.

Työhön kuuluu edesauttaa digitaalisten työkalujen ja toimintatapojen käyttöönottoa ja kehitystä Tampereen Infra Oy:n erilaisissa rakennettavan ja rakennetun infran elinkaarimallin (suunnittelun lähtötiedot, suunnittelu, rakentaminen ja kunnossapito) mukaisissa tehtävissä. Työ sisältää myös paikkatietotoimintaan liittyvien kokonaisuuksien hallinnan, lähtien kentältä tapahtuvasta digitaalisesta tiedonkeruusta aina digitaalisen aineiston käsittelyyn ja lopputuotteiksi esim. 3D- kaupunkimalli tyyppiseen jalostamiseen saakka.

Tärkeänä osana on myös olla mukana kehittämässä uusia koko kaupungin maankäytön digitaalisia prosesseja ja/tai osaprosesseja. Prosessien kehittäminen edellyttää eri asiakassuhteiden kautta myös niiden talousvastuullisena projektipäällikkönä toimimista.

Olet etsimämme henkilö, jos infra-alan digitalisaatio saa sinut innostumaan, järjestelmällinen työskentelytapa levolliseksi, vuorovaikutus ihmisten kanssa hyvälle tuulelle ja parempien toimintatapojen käyttöönotto ylpeäksi omasta työstä.

Lue lisää kelpoisuusvaatimuksista yms. Kuntarekryn sivuilta.

Lisätietoja tehtävästä antaa yksikön päällikkö Olavi Ujanen, puh. 050 351 6571, olavi.ujanen@tampere.fi.

Tehtävään haetaan Kuntarekryn kautta, jossa hakemusten pitäisi olla perillä 29.9.2020 klo 23:59 mennessä.