Anna palautetta katujen ja puistojen palautejärjestelmästä sekä kesäkunnossapidosta

Syys-lokakuussa 15.9.-6.10.2021 Tampereen kaupungilla on avoinna kaksi kyselyä, jotka koskettavat läheisesti infralaisia. Voit antaa palautetta ja kehitysehdotuksia kaupungilla jo pitkään käytössä olleesta katujen ja puistojen palautekanavasta. Lisäksi kesän päätteeksi kysellään, kuinka puistojen ja katujen kesäkunnossapito, muun muassa puhtaanapito, sujui.

Tampereen Infra huolehtii katujen kunnossapidosta

Karttapohjaisen katujen ja puistojen palautejärjestelmän kautta asukkaat voivat tehdä kunnossapitoon liittyviä vikailmoituksia ja antaa palautetta merkitsemällä kartalle sitä koskevan paikan tai kohdan. Kyselyn avulla kaupunki selvittää, löytyykö palautekanava hyvin kaupungin verkkosivuilta ja kuinka helppokäyttöinen ja toimiva se on.

Palautejärjestelmään pääsee esimerkiksi sivuilta www.tampere.fi/liikennejakadut ja www.tampere.fi/palaute. Palautekanavan avulla voi antaa palautetta kaduista, kävely- ja pyöräteistä, puistoista, uimapaikoista, satamista ja venepaikoista. Kaupunkilaiset antavat palautetta muun muassa väylien pinnoitteista ja kuopista, roskista, oksien peittämistä liikennemerkeistä ja väylälle kaatuneista puista. Mobiiliversion löytää Tampere. Finland-sovelluksesta.

Palautetta palautejärjestelmästä voit antaa vastaamalla kyselyyn:

Mielipiteesi katujen ja puistojen palautejärjestelmästä 2021

infralaiset hoitavat kaupungin puistoja

Katujen ja puistojen kunnossapidon palautejärjestelmä

Oletko tyytyväinen katujen ja puistojen kesäkunnossapitoon?

Miten Tampere onnistui tänä kesänä yleisten alueiden kesäkunnossapidossa? Arvioi puistojen ja väylien hoitotasoa ja anna palautetta kaupungille. Saatiinko roska-astiat tyhjennettyä ennen kuin ne täyttyivät äärimmilleen, ja ovatko puistot, leikkipaikat, torit ja aukiot viihtyisiä ja turvallisia? Vuosittainen kesäkunnossapitokysely on avoinna 6.10.2021 saakka.

Palautetta voi antaa omalta asuinalueelta, keskustasta tai joltain muulta valitsemaltaan alueelta. Tampere on jaettu kymmeneen kunnossapitoalueeseen, ja kartasta voi tarkistaa mihin kunnossapitoalueeseen oma asuinalue kuuluu. Palautetta hyödynnetään kunnossapidon kehittämisessä, ja se viedään myös päättäjien tiedoksi. Kaupunki seuraa hoidon tasoa myös tarkastuksilla ja katselmuksilla.

Edellisen kerran kesäkunnossapitokysely järjestettiin syksyllä 2020. Vastauksia saatiin noin 100. Tulosten mukaan kaupunkilaisten tyytyväisyys yleisten alueiden kesäkunnossapitoon nousi kesästä 2019. Tyytyväisimpiä oltiin valaistukseen sekä liikenneväylien ja viheralueiden yleiseen hoitotasoon. Laskua oli ainoastaan tyytyväisyydessä roska-astioiden käytettävyyteen ja siisteyteen.

Kysely yleisten alueiden kesäkunnossapidosta 2021Teksti Tarja Nikupaavo-Oksanen

Kuvat Taavi Tihkan